Beheer en exploitatie van agrarisch en landelijk gelegen vastgoed
Beheer en exploitatie van agrarisch en landelijk gelegen vastgoed
Beheer en exploitatie van agrarisch en landelijk gelegen vastgoed
Beheer en exploitatie van agrarisch en landelijk gelegen vastgoed

Beheer en exploitatie van agrarisch en landelijk gelegen vastgoed

Bakker Rentmeesters geeft haar opdrachtgevers advies op het gebied van onder meer:

 • Verpachting van cultuurgrond en bebouwde onroerende zaken.
 • Beheer van landgoederen en historische buitenplaatsen.
 • Verhuur van bedrijfsgebouwen.
 • Duurzaam beheer van agrarische gebieden en natuurterreinen.
 • Tijdelijk beheer van gronden die in de toekomst een andere bestemming krijgen.

Globaal overzicht van beheersactiviteiten:

 • Voeren van de administratie;
 • Houden van toezicht op gebouwen, landerijen en bossen;
 • Opstellen van begrotingen; werk-, beheers- en financieringsplannen;
 • Opstellen en sluiten van pacht- en huurcontracten;
 • Adviseren bij pacht- en huurprocedures;
 • Adviseren over de mogelijkheden om het rendement te verbeteren;
 • Advisering inzake boedelscheiding en –deling;
 • Advies met betrekking tot fiscale- en juridische aspecten;
 • Het verrichten van taxaties met betrekking tot ondermeer de verkoopwaarde, de executiewaarde, de huurwaarde en de beleggingswaarde;
 • Verrichten van taxaties met betrekking tot registratie en successie;
 • Ontwikkelen van nieuwe landgoederen en rangschikken objecten onder de Natuurschoonwet.

Onze opdrachtgevers:

 • Eigenaren van gronden en gebouwen
 • Institutionele beleggingsmaatschappijen
 • Overheden
 • Stichtingen
 • Kerkelijke genootschappen
 • Charitasinstellingen

Advies met betrekking tot agrarisch en landelijk gelegen vastgoed?

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde rentmeester met gedegen vakkennis? Bel 0183 - 40 20 88 of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.