Planschade
Planschade
Planschade
Planschade
U bevindt zich in:
»

Planschade

Planschade

Bij planschade treedt er schade op aan eigendommen als gevolg van de wijziging van een bestemmingsplan. Zowel aan de zijde van het overheidsorgaan, die het planschade-verzoek in behandeling neemt, als aan de zijde van de belanghebbende wordt in vrijwel alle gevallen deskundige hulp ingeschakeld.

Planschade doet zich ondermeer voor bij:

 • Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan
 • Het gedeeltelijk herzien van een bestaand bestemmingsplan

Er kan sprake zijn van planschade indien:

 • Er op korte afstand van een bestaande onroerend zaak wordt gebouwd.
 • Uw privacy wordt aangetast.
 • Geluidsoverlast aan de orde is.
 • Er afname van zonlicht-toetreding is door nieuwe bebouwing

Rekening moet worden gehouden met:

 • Voorzienbaarheid (de plannen waren bekend bij aankoop van eigendom).
 • Normaal maatschappelijk risico

Planschadevergoeding

 Een planschadevergoeding is een vergoeding voor de schade die u lijdt door verandering van planologische maatregelen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van diverse factoren.

Planschadeprocedure

Indien een belanghebbende planschade ondervindt vanwege een nadelige planologische wijziging (bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan) kan de belanghebbende een planschadeprocedure starten bij de gemeente met een aanvraag planschade om tegemoetkoming in de waardevermindering van de woning te verzoeken.

Het globale planschadetraject:

 • Indienen van een gemotiveerd verzoek met betrekking tot tegemoetkoming in planschade
 • Verzoek mondeling toelichten op hoorzitting
 • Schadeobject uitvoerig opnemen inclusief de nabije omgeving
 • Bestemmingsplanvergelijking en marktonderzoek
 • Opstellen en beoordelen concept- en definitief advies

Planschade advies?

Wilt u meer weten over planschade? Neem dan contact op voor een vrijblijvend advies of bel 0183 - 40 20 88. Wij kunnen zowel de initiatiefnemer van het plan als de eigenaar van de onroerende zaak adviseren.