Bemiddeling Productierechten
Bemiddeling Productierechten
Bemiddeling Productierechten
U bevindt zich in:
»

Bemiddeling Productierechten

Agrarisch ondernemen wordt steeds meer calculerend ondernemen. Mede als gevolg van diverse overheidsmaatregelen wordt de bedrijfsvoering door steeds meer regels en rechten bepaald. Als u uw bedrijf uit wilt breiden, loopt u al snel tegen grenzen aan die door de overheid zijn gesteld.

Bakker Rentmeesters & Makelaars is er voorstander van om heel nauwkeurig af te wegen wat de consequenties zijn van het kopen van rechten. Natuurlijk kunt u meer productie realiseren, maar betekent dat ook een altijd een beter bedrijfsresultaat? En als u tot aankoop besluit, wat is dan bedrijfsmatig gezien de beste constructie?
Bakker Rentmeesters & Makelaars kan alle alternatieven voor u op een rij zetten. We kunnen u adviseren over de beste keuze voor uw bedrijf, vooral ook voor de langere termijn. Eventueel in samenwerking met een specialist bedrijfsontwikkeling en uw accountant.

Met de komst van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid zijn de toeslagrechten omgezet in betalingsrechten. De gevolgen hiervan voor uw bedrijfsvoering kan door Bakker Rentmeesters en Makelaars in kaart worden gebracht.