Nieuws
Nieuws
Nieuws
U bevindt zich in:

Nieuws

2017-01-21

Voor de verbreding van de N65 tussen Vught en Haaren dienen bebouwde- en onbebouwde onroerende zaken te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en huurders die te maken krijgen met de plannen van Rijkswaterstaat.

Lees meer >
2016-05-16

 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Als eerste wordt de aansluiting van de provincialeweg N629 op de A27 bij Oosterhout uitgewerkt. De provincie hoopt begin 2017 te starten met de uitvoering. Om een keuze te maken voor het tracé tussen de N629 en de Westerlaan zijn 5 mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling-Noord.

Lees meer >
2016-05-16

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Hooipolder en Houten de rijksweg A27 te verbreden. Door deze verbreding zouden ná uitvoering de files moeten afnemen. Naast de verbreding zullen er bij Houten, Hagestein, Gorinchem en Raamsdonksveer bestaande bruggen worden verbreedt of nieuwe bruggen worden gerealiseerd. Het OntwerpTracéBesluit (OTB) wordt verwacht in de loop van 2016. Start uitvoering is gepland in 2019. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Lees meer >
2016-04-21

Rijkswaterstaat is voornemens om ter hoogte van de Ring Utrecht (A27/A12) een weguitbreiding te realiseren. Voor deze uitbreiding zijn gronden benodigd en dienen diverse opstallen (woningen, bedrijfsgebouwen e.d.) aangekocht te worden. Bakker Rentmeesters treedt op voor diverse eigenaren. De uitvoering van dit project zal naar verwachting omstreeks 2019 plaatsvinden.

Lees meer >
2015-11-27

Op 17 december 2015 is een keuze gemaakt voor het spoortracé V3. Voor woningeigenaren langs het spoor zal dit grote gevolgen hebben.

Lees meer >
2015-06-03

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant is op 1 mei 2014 opgericht door de provincie Noord-Brabant. Doel is het volledig realiseren van het Brabants natuurnetwerk (voorheen de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones).

 

Lees meer >

Onteigening A27

2014-08-07
2014-08-07

Onteigening verbreding A 27

Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2016 het Ontwerp Tracé Besluit van de verbreding A27 ter inzage gelegd. Rijkswaterstaat is voornemens om eind 2015 te starten met het benaderen van de grondeigenaren.

Wilt u deskundige begeleiding bij het aankooptraject? Vraag dan vrijblijvend ons advies. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Lees meer >