NVR Rentmeester
NVR Rentmeester
NVR Rentmeester
U bevindt zich in:
»

NVR Rentmeester

NVR staat voor Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Op 27 maart 1904 kwamen twaalf rentmeesters bijeen met een gemeenschappelijk doel: kwaliteitshandhaving van de beroepsgroep. Zij richtten de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters op, sinds 2005 de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.

Rentmeesters NVR verrichten hun werkzaamheden conform een gedragscode, waarop alle leden zijn aan te spreken. Bij de NVR staan kwaliteit, deskundigheid en integriteit hoog in het vaandel.

Rentmeesters NVR zijn de vastgoedspecialisten in het landelijk gebied, het overgangsgebied naarde stad en de stadsrand. Bij alle vraagstukken over onroerend goed, zoals functieverandering,taxaties, onteigening of planschadezaken, is de hulp van een gespecialiseerde vastgoeddeskundigeonontbeerlijk. Rentmeesters NVR zijn gebiedsregisseurs met visie. Tot de vaardigheden van eenrentmeester behoren onderhandelen, organiseren en coördineren. De werkzaamheden zijn gerichtop de lange termijn en op continuïteit.

Een Rentmeester NVR is een rentmeester die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de beroepsvereniging voor Rentmeesters. Men kan lid worden middels aanvraag waarbij de relevantie voor de beroepsgroep wordt getoetst evenals de toelatingscriteria (minimaal HBO).

NVR kent een systeem van Permanente Educatie. Rentmeesters NVR hebben de verplichting om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. De voordelen van het NVR lidmaatschap zijn vele. Leden van de NVR beschikken over een groot netwerk, kunnen kennis uitwisselen en houden elkaar zodoende op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.