Perceel cultuurgrond te Eethen Noord-Brabant

Kadastraal bekend Aalburg A 172, oppervlakte 1.79.40 ha

Perceel geschikt voor gras-/weiland en maisteelt

Rivierklei, 50-60% afslibbaar

Het perceel is gedraineerd.

Er rusten geen productierechten op het perceel met uitzondering van de grondgebonden mestproductierechten

Het perceel wordt vrij van huur en/of pacht geleverd

Bestemming: bestemmingsplan Buitengebied, enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden-landschap’ en gebiedsaanduidingen ‘openheid’ en ‘reconstructiewetzone-verwevingsgebied’ 

Fraaie monumentale woonboerderij met stoeterij en ruim opgezette, exclusieve en gerenommeerde pensionstal. Gesitueerd in het westen van het land op een centrale locatie. Combinatie van ruim en landelijk wonen met een professionele en hoogwaardige vorm van ruiterfaciliteiten. Hogere prijsklasse. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Circa 10 hectare bouwland ten oosten van de dorpskern Almkerk, tegen de Provincialeweg N 322. 

website door Inxpact