Perceel cultuurgrond te Eethen Noord-Brabant

Kadastraal bekend Aalburg A 172, oppervlakte 1.79.40 ha

Perceel geschikt voor gras-/weiland en maisteelt

Rivierklei, 50-60% afslibbaar

Het perceel is gedraineerd.

Er rusten geen productierechten op het perceel met uitzondering van de grondgebonden mestproductierechten

Het perceel wordt vrij van huur en/of pacht geleverd

Bestemming: bestemmingsplan Buitengebied, enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden-landschap’ en gebiedsaanduidingen ‘openheid’ en ‘reconstructiewetzone-verwevingsgebied’ 

Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Aalburg A 172 1

Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart Aalburg A 172 1

website door Inxpact