Cultuurgrond gelegen aan de Beerseweg,Mill [VERKOCHT]

Te koop bij inschrijving

Cultuurgrond gelegen aan de 'Beerseweg' te Mill

Oppervlakte: circa 2.29.80 hectare

Kadastrale aanduiding: Mill, sectie R nummer 1186 (gedeeltelijk)

Inschrijving uiterlijk 9 maart 2022; voor 12.00 uur

Algemeen:

  - Grondslag van het (deel) perceel is zandgrond (Hoge enkeerdgrond)

  - De grond is geschikt voor akkerbouw.

  - Het perceel is bereikbaar vanaf de 'Beerseweg"en 'Kolkweg'

  - Buiten de cultuurgrond die aangeboden wordt, worden op hetzelfde kadastrale

    perceel in de zuidwestelijke hoek 3 vrijstaande woningen opgericht.

  - Het gehele perceel is belast met een ruilverkavelingsrente van € 981,21

    tot eindjaar 2027 ( 370,13 per hectare).

  - Op het perceel rusten jachtrechten.

  - Voor overdracht moet het (deel)perceel nog ingemeten worden.

 

Teelt afgelopen jaren:

2021: Aardappelen

2014-2020: mais

2013: bieten

Het (deel)perceel wordt verkocht bij inschrijving

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 9 maart 2022 voor 12.00 in een gesloten envelop te worden ingeleverd bij:

Notariskantoor Gerrits & Van Gulick
Komweg 15
5421 LH Gemert

In collegiale verkoop met Vloet Vastgoed en advies