Natuurgebied Drunen [VERKOCHT]

Het betreft de percelen kadastraal bekend Drunen D 3565, 3050, 2460, 3067, 3499 en 3500. Totaal groot 2.91.80 ha. Betreft natuurgebied met grote poel en kleine opstal. Gevarieerd bosgebied met diverse loofbomen. Paden aanwezig. Het terrein is goed afgeschermd. Ontsluiting vanaf de Duinweg. Een deel van het terrein is nog agrarisch bestemd. Subsidie beschikbaar om deze grond ook om te zetten naar natuur. Vraagprijs: op aanvraag.