Landgoed Alvershool, Nuenen [VERKOCHT]

Dit bijzondere stukje divers bos- en natuurgebied is ontstaan omstreeks 1950. Een van oorsprong heidegebied met enkele bijzondere vrijstaande bomen is gedeeltelijk aangeplant met bos. Ontsloten via de Mikboomweg, gelegen in de gemeente Nuenen heeft dit landgoed een eigenzinnig karakter.

OMSCHRIJVING

De goede bereikbaarheid en een grote diversiteit onderscheid landgoed Alvershool van vele andere objecten.

Prachtige dominante (toekomst)bomen, een heideveld, een waterpartij in de vorm van een hoefijzer en dit doormengd met vele houtopstanden.

De leeftijd van de diverse houtopstanden staat garant voor duurzaamheid en behoud van het bos.

HEIDE

Het heidelandschap verdient onderhoud, middels het weghalen van jonge boompjes die zich daar spontaan vestigen. Op deze wijze blijft het open karakter gehandhaafd.

VEN

Deze door de mens gerealiseerde waterpartij draagt bij een de gevarieerdheid van dit mooie object. Vrijhouden van de oeverzijdes is gewenst om voldoende lichtinval te behouden.

BOSSEN

Oude markante bomen met veel spontane natuurlijke verjonging.

Er zijn ook middeloude dennenbossen aanwezig, welke recentelijk zijn gedund.
Dit bos is nu in ontwikkeling om uit te groeien tot een volwassen bos met veel ondergroei.

Op het complex is ook een groep fijnsparren aanwezig. Deze bomen hebben het moeilijk gezien de toenemende droogte. Dit verschijnsel (bij spar) kom je in heel Europa tegen.

 

NATUURSCHOONWET (N.S.W.)

Bos- en natuurgebieden groter dan 50.000 m2 kunnen worden gerangschikt onder de NSW.

Deze wet kent een fiscale achtergrond, met als doel grotere bos- en natuurgebieden in stand te houden om versnippering te voorkomen (verkoop in kleine percelen) en toegankelijkheid voor publiek mogelijk te maken.

  • Geen overdrachtsbelasting bij aankoop;
  • Geen heffing van vermogensrendementsheffing (box 3)
  • Geld niet op de bank maar in de grond, dus géén negatieve rente
  • Vrijgesteld van recht van schenking en erfbelasting

ONDERHOUD EN PRIVACY

U als landgoedeigenaar bent op geen enkele wijze verplicht om de natuur/bos te onderhouden. Natuurlijke processen respecteren is een veel voorkomende wijze van beheer (nul-optie-beheer).

Maar natuurlijk bent u ook bevoegd om bomen te kappen en te planten met tot doel om het bos te behouden. Advies van een bosbouwkundige is vaak geen overbodige luxe.

Op dit moment is landgoed Alvershool open voor publiek.

Binnen het landgoed zijn vele kleine en grotere paden aanwezig.

Hecht u veel waarde aan rust en privacy dan bent u geheel vrij om delen dan wel het geheel voor publiek af te sluiten.

Natuurlijke blokkades middels bomen/boomstronken etc. zijn vaak al voldoende.

Voor verdere informatie dan wel bezichtingen:

Bakker Rentmeesters BV

PRIJS: Op aanvraag

Oppervlakte perceel Nuenen B 5163: 62.380 m2
eventueel is perceel Nuenen B 1838 ook te koop.
Oppervlakte perceel Nuenen B 1838: 27.160 m2 

website door Inxpact