Natuurgebied Dominus Silva, Nuenen [VERKOCHT]

Dit bosrijke gebied bestaat voor een bijzonder stuk ongerepte natuur.

Het object is in te delen in drie deelgebieden.

 

POPULIERENBOS

Het noordwestelijk deel bestaat uit een populierenbos doorgemengd met fijnspar, eik en berk.

Onder deze bomen is een grote variatie van ondergroei met een dominant aandeel van de hazelaar.

Het bos is aangelegd op zogenoemde “rabatten”. Dit zijn beplantingsstroken welke hoger in het terrein liggen.

Dit hoogteverschil heeft men gerealiseerd door het graven van greppels.

Deze manier van aanplant komt voor in (vroeger) vochtige bosgronden.

De oppervlakte van dit populierenbos bedraagt circa 40.000 m2.

 

BOS TOTAAL

Het populieren bos gaat over (noordoostelijk deel) in een zeer gevarieerd bos met veel ruigte. De diversiteit in houtsoorten is zeer groot te weten: Amerikaanse eik, Douglas, Tjuga, Inlandse eik, beuk, kastanje etc. en enkele fruitbomen.

De bomen zijn tussen de 20 en 50 jaar oud en enkele solitairen van 80 jaar.

In het overgangsgebied is een ven gelegen welke een grote bijdrage levert aan de natuurwaarde. Het is dan ook niet vreemd dat het aanwezige wild in deze regio hier haar dekking en rust vindt.

Omdat er open ruimtes in het bos zijn, is er ook sprake van een weelderige kruidenvegetatie. De oppervlakte van dit gebied bedraagt circa 15.000 m2.

 

DENNENBOS

Het derde deel van het landgoed en ook het meest zuidelijk gelegen. Bestaat uit een oudere dennen-opstand, doorgemengd met loofhout in de vorm van eik en berk. Dit deel is hoger gelegen dan de andere twee delen en maakt de diversiteit van het landgoed compleet.

Dit deel van het landgoed is circa 34.000 m2 groot.

 

ONTSLUITING

Het landgoed is te bereiken via een tweetal openbare wegen.

Aan de Noordzijde via “Alvershool” en aan de Westzijde via de Mikboomweg.

In afwijking van vele nabuur bossen is er nagenoeg geen interne ontsluiting (paden). Hierdoor is het complex ongerept gebleven.

De eigenaar van dit landgoed bepaalt of hij of zij het gebied (gedeeltelijk) openstelt voor publiek.

 

ONDERHOUD EN BEHEER

De eigenaar van een bosperceel of landgoed is niet verplicht onderhoud te plegen. Het respecteren van natuurlijke processen (omgewaaide of afgebroken bomen, verruiging middels bramen, struiken etc.) wordt steeds vaker gestimuleerd. Ook de huidige eigenaar heeft deze beheerwijze gevolgd maar als je als nieuwe eigenaar meer “orde” wenst in het bos ben je daar geheel vrij in.

Hoofdregel blijf wel het duurzaam in stand houden van het bos en de natuur.

 

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente Nuenen
Sectie B
Nummers 5245, 5246 en 5162

Tesamen         groot 8.89.45 ha

                        groot 88.945 m2