Diensten van Bakker Rentmeesters:

  • Bemiddeling bij aan- en verkoop van landelijk gelegen vastgoed
  • Het uitvoeren van taxaties
  • Advies bij grondverwerving
  • Begeleiding bij onteigeningszaken
  • Advisering op het gebied van planschade en nadeelcompensatie
  • Beheer-en pachtzaken
  • Begeleiding bij het vestigen van zakelijke rechten
  • Advies bij bestemmingsplanwijzigingen