Bakker Rentmeesters geeft haar opdrachtgevers advies op het gebied van onder meer:

 • Verpachting van cultuurgrond en bebouwde onroerende zaken.
 • Beheer van landgoederen en historische buitenplaatsen.
 • Verhuur van bedrijfsgebouwen.
 • Duurzaam beheer van agrarische gebieden en natuurterreinen.
 • Tijdelijk beheer van gronden die in de toekomst een andere bestemming krijgen.

Globaal overzicht van beheersactiviteiten:

 • Voeren van de administratie;
 • Houden van toezicht op gebouwen, landerijen en bossen;
 • Opstellen van begrotingen; werk-, beheers- en financieringsplannen;
 • Opstellen en sluiten van pacht- en huurcontracten;
 • Adviseren bij pacht- en huurprocedures;
 • Adviseren over de mogelijkheden om het rendement te verbeteren;
 • Advisering inzake boedelscheiding en –deling;
 • Advies met betrekking tot fiscale- en juridische aspecten;
 • Het verrichten van taxaties met betrekking tot ondermeer de verkoopwaarde, de executiewaarde, de huurwaarde en de beleggingswaarde;
 • Verrichten van taxaties met betrekking tot registratie en successie;
 • Ontwikkelen van nieuwe landgoederen en rangschikken objecten onder de Natuurschoonwet.

Onze opdrachtgevers:

 • Eigenaren van gronden en gebouwen
 • Institutionele beleggingsmaatschappijen
 • Overheden
 • Stichtingen
 • Kerkelijke genootschappen
 • Charitasinstellingen

Advies met betrekking tot agrarisch en landelijk gelegen vastgoed?

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde rentmeester met gedegen vakkennis? Bel 0183 - 40 20 88 of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.