De laatste jaren neemt de interesse toe in het stichten van nieuwe landgoederen. Afhankelijk van de streek hanteren overheden diverse criteria bij de definitie van een landgoed. De ligging is daarbij van groot belang omdat een landgoed goed inpasbaar moet zijn in de groene ruimte. Vaak is het een lang proces om de bestemming zodanig te wijzigen dat een landgoed kan worden gerealiseerd dient er veel overleg gepleegd te worden met overheden.

Bakker Rentmeesters kan u bij het gehele proces begeleiden. Wij helpen u bij het opstellen van een principe-verzoek bij de gemeente, stellen een beeldkwaliteitplan op, maken een inrichtings- en beheerplan, en maken ons sterk voor bestemmingsplanwijzigingen.
Vaak zijn bij dit proces ook vele andere partijen betrokken, zoals fiscalisten, architecten en juristen.

Rangschikken bestaande- en nieuwe landgoederen onder de Natuurschoonwet

Rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW) biedt grote fiscale voordelen. Het inschatten van de haalbaarheid én het doorlopen van de procedure is onze specialiteit. Wij helpen u graag bij de NSW aanvraag.

De voordelen gelden voor eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van landgoederen. In 1928 is deze Nederlandse belastingwet in het leven geroepen met het doel om bestaande landgoederen in stand te houden en nieuwe landgoederen te ontwikkelen. Onder bepaalde voorwaarden kan een landgoed gerangschikt worden. Het rangschikken is maatwerk en onze specialiteit!

Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden hierin is dat het landgoed minimaal 5 hectare groot is, historische buitenplaatsen uitgezonderd. Wanneer u uw gronden laat rangschikken onder de Natuurschoonwet krijgt u, in ruil voor de verplichting het landgoed in haar huidige staat gedurende 25 jaar in stand te houden, ruime fiscale voordelen

Voordelen

  • De grond van een gerangschikt landgoed zijn vrijgesteld van OZB.
  • Van de woning(-en)op het landgoed wordt de OZB niet berekend over de economische waarde van de woning maar over de bestemmingswaarde.
  • De grond van een gerangschikt landgoed zijn vrijgesteld van belasting in box 3, de vermogensrendementsheffing.
  • Voor uw eigen woning op het landgoed moet u een bedrag tellen bij uw inkomen in box 1. De hoogte daarvan is afhankelijk van de WOZ-waarde. Als de woning gerangschikt is geldt de lagere bestemmingswaarde. Daardoor wordt de inkomstenbelasting minder.
  • Wanneer u als aanvrager een rechtspersoon bent kunt u vrijstelling krijgen van de vennootschapsbelasting.
  • Verkrijgt u een landgoed dat wel aan de criteria voor rangschikking voldoet, maar nog niet is gerangschikt kunt u een vrijstelling krijgen van de overdrachtsbelasting.
  • Wanneer u uw landgoed openstelt wordt de bestemmingswaarde hiervan op nul gezet. Er wordt dan geen successierecht, schenkingsrecht of recht van overgang berekend. Is het landgoed niet opengesteld dan worden deze belastingen berekend over de helft van de bestemmingswaarde.

Advies bij het stichten van nieuw landgoed?

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde rentmeester met gedegen vakkennis? Bel 0183 - 40 20 88 of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.