Pacht en erfpacht zijn veel voorkomende vormen van (agrarisch) grondgebruik. Het is daarbij van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen (erf)pachters en (erf)verpachters Bakker Rentmeesters is goed op de hoogte van de pachtwet en erfpachtconstructies en kan u onder meer adviseren over:

  • Het kiezen en het omzetten van de juiste pachtvorm
  • Het aangaan en beĆ«indigen van de pachtovereenkomst
  • Juridische en fiscale aspecten bij het opstellen van pacht- en erfpachtcontracten
  • De rechten en plichten van de pachter en verpachter
  • De verrekening van productie- en toeslagrechten
  • De waardering van gronden in verpachte staat
  • De verkoop van verpachte gronden en het omgaan met voorkeursrechten

Pachtontbinding bij onteigening

Pachtontbinding vindt vaak plaats na aankoop door een gemeente, provincie of het rijk, wanneer de grond vrij van pacht gemaakt moet worden voor het realiseren van de gewenste bestemming. Bakker Rentmeesters kan partijen hierbij adviseren.

Advies inzake pacht en erfpacht?

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde rentmeester met gedegen vakkennis? Bel 0183 - 40 20 88 of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.