Ruimtelijke Ordening (RO) is het zo goed mogelijk op elkaar afstemmen van samenleving en ruimte.

Om Nederland goed bereikbaar en aantrekkelijk te houden heeft de overheid een aantal spelregels opgesteld waaraan een ieder zich dient te houden. Bij het maken van plannen behoren procedures om aan die spelregels te voldoen en om de juiste vergunningen te verkrijgen.

De rentmeester heeft kennis van relevante wetgeving om tot planrealisatie te komen en kan onder andere helpen bij de volgende vragen:

  • Welke vergunningen heb ik nodig voor het verbouwen van mijn huis en/of bedrijf?
  • Wat kan ik doen tegen een plan in de buurt waar ik het helemaal niet mee eens ben?
  • Hoe kan ik grond afgraven voor zandwinning in combinatie met natuurontwikkeling?
  • Waar kan ik mijn bedrijf (opnieuw) opzetten?
  • Kan ik mijn boerderij anders bestemmen dan voor landbouwdoeleinden?