Een zakelijk recht wordt gevestigd bij gebruikmaking en het belasten van gronden voor diverse doeleinden waarbij aankoop van grond niet noodzakelijk is. De Belemmeringenwet Privaatrecht vormt hiervoor vaak de basis.

Bakker Rentmeesters adviseert zowel initiatiefnemers als grondeigenaren.

Een zakelijk recht kan gevestigd worden voor onder andere:

Kabels en leidingen
Rioleringen
Hoogspanningsmasten
Windmolens
Ondergrondse infrastructuur
Steunbermen voor dijkverbeteringsprojecten
Zendmasten

Onze werkzaamheden:

Het voeren van informatieve gesprekken, vervolgoverleg en onderhandelingen met de eigenaar/gebruiker van de grond c.q. initiatiefnemer.
Opname van de planlocatie + gevolgen in kaart brengen voor de onroerende zaken.
Het vaststellen van de verschillende vergoedingen en schade-componenten.
Het opstellen van de overeenkomsten inclusief eventueel bijzondere voorwaarden.
Het voeren van de volledig (geautomatiseerde) administratie.
Het opstellen en toepassen van schaderegelingen.

Advies bij het vestigen van zakelijke rechten?

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde rentmeester met gedegen vakkennis? Bel 0183 - 40 20 88 of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.