Regelgeving in de landbouw en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Iedere agrarische ondernemer ervaart de steeds complexer wordende regelgeving en dient ermee om te gaan. Regels vanuit Den Haag maar ook regels vanuit Brussel. Denk hierbij aan:

  • Fosfaatrechten, pluimvee- en varkensrechten
  • Natuurbeheersubsidies
  • Mestruimteberekeningen
  • Het opstellen van private overeenkomsten
    Het aanvragen van betaalrechten en de vergroeningspremie (GLB)
  • Nb-vergunningen (PAS)

De administratieve (bewijs)last wordt steeds ingewikkelder. De verantwoording voor een juiste administratie echter blijft volledig bij de ondernemer. Ook als dit gepaard gaat met het onderling (ver)pachten van percelen of afspraken met betrekking tot de mestafzet. Jaarlijks moet bij de RVO een gecombineerde opgave en perceelregistratie worden ingediend of andere bewijslast ter controle van vergroenings- en mestwetregelingen en de Natuurbeschermingswet worden aangedragen. De agrarische ondernemer doet er goed aan hiervoor een adviseur in de arm te nemen. Rentmeesters hebben de kennis en kunde om de weg te vinden in het woud van ingewikkelde regels en wetten. Zij kunnen de problematiek overzichtelijk en duidelijk uiteenzetten of de opgave volledig verzorgen. Ook het schrijven van een bezwaar of het voeren van een beroep naar aanleiding van een RVO-besluit behoren tot hun expertise.