Taxeren is het bepalen van de waarde van zaken. Bij Bakker Rentmeesters gaat het om onroerende zaken gelegen in het buitengebied en op de grens van het stedelijke gebied en de groene ruimte. Het verkrijgen van inzicht in de waarde van onroerende zaken kan om verschillende redenen van belang zijn.

Een taxatie kan worden verricht bij:

 1. Aan- of verkoop van onroerend goed
 2. Het aanvragen of oversluiten van een financiering (hypotheek)
 3. Bedrijfsoverdracht
 4. Verkoop binnen familie
 5. Ruilverkavelingsprojecten
 6. Successie/schenking
 7. Fiscale zaken
 8. Het bepalen van de huur, pacht of erfpacht
 9. De wet waardering onroerende zaken (WOZ)
 10. Onteigening
 11. Optreden van planschade/nadeelcompensatie
 12. Juridische kwesties

Onze werkzaamheden bestaat onder andere uit:

 • Uitgebreide opname van binnen- en buitenzijde
 • Vergelijking met overige te koop staande en reeds verkocht objecten
 • Kadastraal onderzoek
 • Planologisch onderzoek
 • Bodemonderzoek
 • Onderzoek naar van belang zijnde ontwikkelingen

Waarom Bakker Rentmeesters?

 • Kwalitatief hoogwaardige taxatierapport
 • Aantrekkelijke tarieven
 • Gecertificeerd NRVT Taxateur (kamers wonen en landelijk-/agrarisch vastgoed)
 • Aangesloten bij Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)

Taxaties van agrarisch en landelijk vastgoed?

Bent u op zoek naar een gekwalificeerde rentmeester met gedegen vakkennis? Bel 0183 - 40 20 88 of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.