www.rentmeesternvr.nl

Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) De beroepsorganisatie die de kwaliteit en integriteit van rentmeesters waarborgt. Bakker Rentmeesters is aangesloten bij de NVR.

www.vastgoedcert.nl

www.wsrl.nl

Waterschap Rivierenland, zorgt voor waterkwaliteit en droge voeten in het rivierengebied. Bakker Rentmeesters werkt als adviseur grondzaken samen met dit Waterschap.

www.dlg.nl

www.ruimtevoorruimte.nl

www.wsbd.nl

www.schadeschap.nl

Schadeschap Schiphol, de schadecommissie die de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol beoordeelt. Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van deze commissie.

burgerlijk wetboek www.wetten.overheid.nl