www.rentmeesternvr.nl
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) De beroepsorganisatie die de kwaliteit en integriteit van rentmeesters waarborgt. Bakker Rentmeesters is aangesloten bij de NVR.

www.vastgoedcert.nl
Register van makelaars in onroerende zaken.

www.waterschaprivierenland.nl
Waterschap Rivierenland zorgt voor waterkwaliteit en droge voeten in het rivierengebied. Bakker Rentmeesters werkt als adviseur grondzaken samen met dit Waterschap.

www.ruimtevoorruimte.nl
Ruimte voor Ruimte biedt bouwkavels aan die zijn vrijgekomen dankzij de zogeheten Ruimte-voor-Ruimte-regeling van het Rijk.

www.brabantsedelta.nl 
Waterschap Brabantse Delta

schadeschap.nl
Schadeschap Schiphol, de schadecommissie die de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol beoordeelt. Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van deze commissie.

burgerlijk wetboek