Behoud van landbouwgrond voor de toekomst, een kwestie van goed samenspel

28 november 2022

Het huidige grondbeleid is er op gericht om de natuur te ontzien en stagnatie in de bouw te voorkomen. Het instrument dat momenteel veel wordt besproken, onteigening door de overheid, heeft grote impact op de agrarische sector.

Voor agrarische ondernemers die toch al overwogen om de bedrijfsvoering te staken of een zeer complexe, kapitaalintensieve bedrijfsexploitatie hebben is onteigening een oplossing. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Er zijn ook ambitieuze agrarische ondernemers die op de huidige locatie verder willen met hun bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat gronden voor het gebied behouden blijven en beschikbaar komen voor toekomstbestendige bedrijven?

Stoppers en boeren die verder willen
Een juiste mix van maatregelen zorgt voor de beste oplossing ter plaatse. Het is belangrijk om met betrokken boeren in gesprek te gaan over de toekomst van hun grond. Bij een groep boeren zul je altijd stoppers vinden en boeren die verder willen. Breng zo op basis van vrijwilligheid een toekomstbestendig gebiedsproces op gang dat uiteindelijk alleen maar winnaars zal opleveren. En in ieder geval de grond beschikbaar houdt voor toekomstgerichte bedrijven.

Vrijwillige kavelruil
Bij het realiseren van ruimtelijke opgaven als behoud van natuur, biodiversiteit en verduurzaming van de landbouw is vrijwillige kavelruil een interessante optie. In het gesprek tussen boeren en overheid wordt gezamenlijk gekeken naar de beste oplossing. Rentmeesters zijn in zo’n proces de deskundige regisseurs om partijen bij elkaar te brengen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn in uw regio? Neem dan contact op met de rentmeester in uw provincie.

Lees hier het artikel over vrijwillige kavelruil en de werkzaamheden van Stivas in Nieuwe Oogst.

Erwin van den Berg.

Erwin van den Berg is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Noord-Holland

Reacties: info@rentmeesters.nl

website door Inxpact