Een gezonde toekomst voor boer en natuur

28 november 2022

De Utrechtse Heuvelrug, het grootste bosgebied in de provincie Utrecht, beslaat ca. 20.000 hectare. Tel je daar de flanken bij op dan betreft het bijna 40.000 hectare.

Het belangrijke natuurgebied strekt zich uit van het Gooimeer tot aan de Grebbeberg. Wat voor alle natuurgebieden geldt, geldt ook voor de Utrechtse Heuvelrug. Eigenaren en beheerders moeten hard aan de slag om dit natuurgebied toekomstbestendig te maken.

Met een verbeterd landschapssysteem naar de toekomst
Landelijk en provinciaal zijn er ambities het bosareaal sterk te laten toenemen. De uitdaging is deze uitbreiding te combineren met andere opgaven in het landelijk gebied. Een oplossingsrichting die steeds meer als basis wordt gezien is heterogeniteit. Met andere woorden, geen eenzijdig landgebruik, maar het bos een centrale rol geven in het proces van verduurzaming. Flux Landscape Architecture beschrijft in het rapport ‘Utrechts Heuvelland, een ruimtelijk toekomstperspectief voor nieuw bos rondom de Utrechtse Heuvelrug,  een zestal bostypes; Rivierbossen, Productieve landgoederen, Boskamers, Stadsbossen, Infiltratiebossen en last but not least Veeteeltbossen.

Veeteeltbossen als verduurzaming van intensieve veeteelt
Bosweides zijn bossen die in combinatie met de veehouderij bijdragen aan een circulaire en natuurinclusieve landbouw. Volgens het rapport lenen kippen, varkens en melkvee zich bij uitstek voor een multifunctioneel landbouwsysteem met bomenlanen en weides. Veeteeltbossen kunnen zo een langetermijnperspectief bieden aan boeren die niet uitgekocht willen worden, maar verder willen met hun bedrijf. De flanken aan de oost- en westzijde van de Utrechtse Heuvelrug zijn uitermate geschikt voor het creëren van deze veeteeltbossen.

Nu stappen zetten
Bij een perspectief voor de lange termijn hoort een goed verdienmodel voor de boer. Een model dat alleen tot stand kan komen als alle betrokken partijen, dus ook overheid, handel en consument, hun verantwoording nemen. Met andere woorden: de oplossing ligt in de verbinding.

Gijs de Kruif
Directeur-bestuurder Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en lid van Rentmeesters.nl in de provincie Utrecht

Reactie: info@rentmeesters.nl

website door Inxpact