Fiscale oplossing woningnood

28 november 2022

Woningnood is een groot probleem. Inmiddels is de woningmarkt volledig tot stilstand gekomen en zijn er weinig huizen te koop.  

In het vierde kwartaal van 2021 was de gemiddelde verkoopprijs van woningen gestegen naar 438 duizend euro. Onbetaalbaar voor veel mensen.

Voor huurhuizen is de situatie nog hopelozer. Steeds minder mensen kunnen een huis kopen en zijn aangewezen op de (particuliere) huurmarkt. Meestal verdienen ze te veel voor een sociale huurwoning en gaat een steeds groter deel van hun salaris naar de almaar stijgende huren.

Inmiddels is het tekort aan woonruimte niet alleen een probleem van de grote steden en de jongeren, maar ervaart iedereen die zich op de woningmarkt begeeft een absolute schaarste. Ook in het landelijk gebied is de woningnood doorgedrongen; van noordoost Groningen tot Zeeuws Vlaanderen…

De afgelopen jaren heeft de regering weinig maatregelen genomen om de toegankelijkheid van starters op de woningmarkt te verbeteren. Inmiddels is de problematiek zo groot en duidelijk dat er voor het eerst sinds 2010 weer een minister is aangesteld voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om dit probleem op te lossen.

Huurpenningen onbelast
Natuurlijk is er een heel pakket van maatregelen mogelijk en nodig. Daarbij wordt vaak de focus gelegd op meer bouwen, maar ik denk dat met een simpele fiscale maatregel een groot deel is op te lossen. 

Op dit moment zijn de huurpenningen die een woningeigenaar voor zijn woning  ontvangt onbelast. U hoort het goed! Werken is belast met 40% maar huurinkomsten zijn 0% belast. Dit is de reden dat veel particulieren met een stevig vermogen zich bevinden op de huizenmarkt. Vermogen op de bank slinkt door de negatieve rente, vermogen op de beurs kan zomaar verdampen, daar maar volop investeren in de huizenmarkt. De huurders betalen een stevige huur en als kers op de taart profiteert de eigenaar ook nog van de waardestijging.

Waarom bestaat deze rare fiscale regel? Dit voelt onrechtvaardig. Het is toch veel logischer om inkomensbelasting te betalen voor huurinkomsten? Het zou het kabinet sieren deze fiscale maatregel direct door te voeren.

De gevolgen van dit besluit zijn grofweg als volgt:

  • Het rendement voor particuliere investeerders wordt direct 40% minder. De ambitie vanuit de particuliere sector om te investeren in huizen neemt af.
    ● Er ontstaat meer ruimte voor de startende kopers.
    ● Zij verlaten op hun beurt vaak een huurwoning, waardoor weer andere mensen woonruimte kunnen vinden, etc.

Ik was verheugd afgelopen week een medestander te horen bij monde van Sander Schimmelpenninck. Deze journalist van goede komaf legt op duidelijke wijze uit hoe de overheid dit gevoel van onrechtvaardig heeft geregeld bij de belastingdienst. Het is de moeite waard deze aflevering te bekijken.

Joris Vermaesen

Joris Vermaesen is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel

Reactie: info@rentmeesters.nl

website door Inxpact