Geen duidelijkheid voor agrarisch sector in Miljoenennota

28 november 2022

Jos Ebbers, Vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch en Landelijk, kijkt met zorg naar het perspectief voor de agrarische sector in de Miljoenennota.

Wat zijns inziens ontbreekt en ontzettend knelt is duidelijkheid over het toekomstperspectief voor agrarische ondernemers.

“Het kabinet wil komen tot een toekomstbestendige, duurzame landbouw en een waardevol landelijk gebied. Daarbij moet de positie van de agrarische ondernemers in de keten juist sterker worden en niet minder sterk. Dat is een gezond uitgangspunt en is bovendien essentieel voor het businessmodel van boer en tuinder”.

Jos Ebbers mist aandacht voor innovatie: “Wat weer opvalt is dat er weinig wordt ingezet op innovatie, terwijl er veel oplossingen voorhanden zijn. De Nederlandse agrarische sector is toonaangevend. Dat kan niet zonder innovatie. We hopen dat de aanbevelingen van de heer Remkes daarin duidelijkheid scheppen en structureel ondernemingsruimte biedt. Daarbij geloof ik in de meerwaarde van een gebiedsgerichte aanpak. Laat alle stakeholders samen lokale oplossingen vinden op basis van feiten en wetenschap. Daarmee gaat er een stuk emotie uit de discussie en ontstaat er ruimte voor nieuwe denkbeelden.”

Jos Ebbers: “Dat er financiële middelen zijn vrijgemaakt voor legalisatie -en daarmee ruimte en vergunningen- van PAS-melders is positief. Dat geldt ook voor de vrijwillige opkoop veehouderij in 2023. Een nijpend en niet te negeren issue zijn de extreme energiekosten voor de glastuinbouw. Hier is actie op korte termijn noodzakelijk.”  

Jos Ebbers,
lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland

Reactie: info@rentmeersters.nl

website door Inxpact