Het PlattelandsParlement

28 november 2022

Op zaterdag 14 mei vond in de Trefkoele in Dalfsen het PlattelandsParlement plaats met workshops, lezingen, film en een excursie. Een van de sprekers was Jos Ebbers.

Duurzaamheidsopgaven
“We staan voor grote duurzaamheidsopgaven. Denk aan wind- en zonne-energie, reductie CO2, stikstofreductie, natuurinclusief boeren, circulair boeren, toekomstgericht boeren, duurzaam boeren, et cetera. De boer wordt er helemaal tureluurs van en uit onmacht ook boos. Toch zullen al die opgaven, linksom of rechtsom, conse­quenties hebben voor bedrijven in het buitengebied. “

Bedreiging of kans?
“Ik zie het -ondanks alles- als een kans. Maar een kans die ook een inspanning van de overheid vergt. Namelijk een proactieve houding op het vlak van Ruimtelijke Ordening. Verloedering ligt namelijk snel op de loer als een bedrijf, een boerderij of woning niet gebruikt wordt en , omdat er een bepaalde bestemming op ligt, niet voor iets anders gebruikt mag worden”.

“Het helpt als de samenleving zich realiseert dat de gemiddelde boer geen boer is geworden voor alleen het geld. Dan zouden boeren al veel eerder ervoor gekozen hebben hun bedrijf te verkopen. Bijna nergens is het directe rendement op geïnvesteerd vermogen zo laag als in de landbouw. Het helpt als we beseffen dat boeren hun bedrijf van de voorgaande generatie hebben over­geno­men met als doel de boerderij weer door te geven aan de volgende generatie. Dan besef je dat het ontnemen van autonomie (denk aan onteigening) er extra zwaar inhakt. Dan helpt ook wat extra geld niet (minister Van der Wal!).  Mee- en omdenken wel. Perspectief bieden!  Wellicht elders. Ruimhartigheid en kavelruil."

De boer is niet het probleem….
“Met de nodige creativiteit en compassie zijn er voldoende boeren te vinden die wel willen verkassen, ondanks dat die boer al 4 of 5 generaties op dezelfde plek boert. Die agrarische ondernemers komen zo langzamerhand tot de conclusie dat elders opnieuw beginnen om het bedrijf dan te kunnen overdragen beter is dan toekomstloos op de huidige locatie te blijven zitten. In dit proces is goede communicatie van essentieel belang en ook het inzicht dat de boer niet het probleem is, maar de oplossing.”

Creatief denken
“Wij hebben in Nederland alles in hokjes geplaatst, ook op het vlak van de Ruimtelijke Ordening. Dat heeft ons een keurig, mooi aangeharkt land opgeleverd. Mijn pleidooi is om de touwtjes iets meer te laten vieren daar waar het gaat om vrijgevallen agrarische bedrijven in het buitengebied en nieuwe woonbestemmingen.  Mijns inziens is wonen een grondrecht volgens de grondwet? Weinig mensen zullen er bezwaar tegen hebben als we wat meer van de gebaande paden durven afwijken."

Jos Ebbers

Jos Ebbers is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland

Reactie: info@rentmeesters.nl

website door Inxpact