Per 21 april 2021 moeten alle paarden geregistreerd worden

08 augustus 2022

Wat in de melkveehouderij, de schapen- en geitenhouderij, de varkens- en pluimveebranche al lang verplicht is, gaat nu ook gelden voor eigenaren en houders van paarden. Vanaf 21 april 2021 moet ook de verblijfplaats van paarden geregistreerd zijn.

De uitbraak van het zeer besmettelijke Rhinopneumonievirus illustreert de noodzaak van deze Europese Diergezondheidsverordening.

Locatie registeren
Volgens de nieuwe regels wordt de term ‘paardenhouder’ opgesplitst in twee situaties:
1. De eigenaar/gebruiker van het paard
2. De eigenaar van de locatie waar het paard staat/verblijft.

De eigenaar van de locatie waar paarden/ pony’s en of ezels worden gehouden, dient een UBN (Uniek BedrijfsNummer) aan te vragen en dit nummer te registeren bij Identificatie & Registratie (I&R) op Mijn.RVO.nl. Een particuliere eigenaar kan  inloggen via zijn/haar DigiD. Degene die de locatie bedrijfsmatig exploiteert kan inloggen met eHerkenning. De eigenaar van een UBN-locatie is verantwoordelijk voor de juiste dierregistraties en stallijsten in I&R.

Wat moet gemeld worden?

► Verplaatsingen van dieren worden bijgehouden in een eigen administratie (vormvrij)
► Is een dier langer dan 30 dagen op een andere locatie (UBN), dient dat gemeld te worden bij
RVO via I&R
► Na de geboorte moet een veulentje eerst een paspoort krijgen en door PPI aangemeld worden bij RVO. Pas daarna kan het veulentje worden geregistreerd in I&R
► Wijzigingen (verplaatsingen langer dan 30 dagen, overlijden, etc.) dienen binnen 7 dagen te worden gemeld.

Meldingen kunnen pas vanaf 12 april a.s. bij RVO worden geactiveerd.

Voor de volledige tekst van de regelgeving verwijs ik naar de website van RVO:  https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/regels-paardenhouder.

Gerty Leeuwerik

Gerty Leeuwerik is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Drenthe.

Reactie: info@rentmeesters.nl

website door Inxpact