Tussen Gorinchem en Waardenburg (Waaldijk) dient de bestaande dijk te worden versterkt. Hiervoor dient grondverwerving (bebouwd en onbebouwd) plaats te vinden. Bakker Rentmeesters is hierbij als adviseur van Waterschap Rivierenland betrokken.

website door Inxpact