In opdracht van het waterschap Rivierenland is Bakker Rentmeesters betrokken bij de grondverwerving voor de realisatie van een watergang in Nieuwendijk ten behoeve van de waterberging.

website door Inxpact