Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van een onafhankelijke planschade-commissie die mogelijke planschade beoordeelt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.

website door Inxpact