Voor de Stichting Oosterhoutse Golfclub heeft Bakker diverse taxatie- en adviesdiensten verricht voor de uitbreiding van deze golfbaan.

Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van een onafhankelijke planschade-commissie die mogelijke planschade beoordeelt in het kader van het project Ruimte voor de Rivier.

Bakker Rentmeesters krijgt regelmatig aanvragen voor advies met betrekking tot de herontwikkeling of herbestemming van diverse locaties. Zo adviseert Bakker Rentmeesters de hervormde gemeente in Berkel en Rodenrijs bij de herontwikkeling van haar kerkgebouw naar een woonbestemming.

In opdracht van het waterschap Rivierenland is Bakker Rentmeesters betrokken bij de grondverwerving voor de realisatie van een watergang in Nieuwendijk ten behoeve van de waterberging.

ProRail werkt aan het reconstrueren van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Medio 2016 zullen de werkzaamheden beginnen. Voor de aanpassing van het stationsgebied dienen gronden van aanliggende eigenaren te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren die hiermee te maken krijgen.

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren in Capelle aan den IJssel bij de grondverwerving door Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en belanghebbenden die nadeel ondervinden van de (toekomstige) hoogspanningsverbinding Randstad 380 KV en begeleidt eigenaren bij planschade-aanvragen.

Neem contact op met ons kantoor voor het actuele aanbod

Bakker Rentmeesters is in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam betrokken bij de reconstructie van de haven van Boven-Hardinxveld. 

Bakker Rentmeesters heeft verschillende landgoederen gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW) en draagt zorg voor het beheer.

Bakker Rentmeesters adviseert grondeigenaren bij verkoop aan het consortium; Dit consortium van bedrijven wil de komende jaren deze polder ontwikkelen tot woningbouwlocatie met natuur en recreatie.

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren van gronden, woningen en bedrijven die te maken krijgen met (grond) verwerving. Bij een eventueel onteigeningstraject  heeft Bakker Rentmeesters de kennis in huis om eigenaren/huurders/pachters te adviseren.

Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van onafhankelijke planschadecommissies bij diverse gemeentes en maakt onderdeel uit van planschadecommssies in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Tevens maakt Bakker Rentmeesters onderdeel uit van onafhankelijke schadecommissies die de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol moeten beoordelen.

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied en Waterschap Brabantse Delta draagt Bakker Rentmeesters zorg voor de verwerving van gronden ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)

Bakker Rentmeesters is betrokken bij de plannen rondom de herinrichting van de Veense Plassen en de verplaatsing van de voetbalvereniging Achilles Veen

website door Inxpact