Projecten

Advisering Haven Boven Hardinxveld

Bakker Rentmeesters is in opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam betrokken bij de reconstructie van de haven van Boven-Hardinxveld. 

Natuurschoonwet: rangschikken landgoederen

Bakker Rentmeesters heeft verschillende landgoederen gerangschikt onder de Natuurschoonwet (NSW) en draagt zorg voor het beheer.

Ontwikkeling Bloemendalerpolder (Muiden-Weesp)

Bakker Rentmeesters adviseert grondeigenaren bij verkoop aan het consortium; Dit consortium van bedrijven wil de komende jaren deze polder ontwikkelen tot woningbouwlocatie met natuur en recreatie.

Aanleg provinciale- en rijkswegen

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren van gronden, woningen en bedrijven die te maken krijgen met (grond) verwerving. Bij een eventueel onteigeningstraject  heeft Bakker Rentmeesters de kennis in huis om eigenaren/huurders/pachters te adviseren.

Schadeschap Schiphol

Bakker Rentmeesters maakt onderdeel uit van onafhankelijke planschadecommissies bij diverse gemeentes en maakt onderdeel uit van planschadecommssies in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Tevens maakt Bakker Rentmeesters onderdeel uit van onafhankelijke schadecommissies die de gevolgen van de uitbreiding van Schiphol moeten beoordelen.

Grondverwerving Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

In opdracht van Dienst Landelijk Gebied en Waterschap Brabantse Delta draagt Bakker Rentmeesters zorg voor de verwerving van gronden ten behoeve van de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)

Gemeente Aalburg

Bakker Rentmeesters is betrokken bij de plannen rondom de herinrichting van de Veense Plassen en de verplaatsing van de voetbalvereniging Achilles Veen

Advisering bij grondverwerving fietspaden

In opdracht van Waterschap Rivierenland draagt Bakker Rentmeesters zorg voor de grondverwerving ten behoeve van de aanleg van diverse fietspaden in de Alblasserwaard.

foto: nieuw fietspad aan de Vlietskade in Arkel, geopend in 2013, waarvan Bakker Rentmeesters de grondaankoop heeft gerealiseerd. 

website door Inxpact