Projecten

Verbreding A2 (Deil-Vught)

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Deil en Vught de rijksweg A2 te verbreden. Door deze verbreding zouden ná uitvoering de files moeten afnemen.
Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Samenwerking met Solar Century

In opdracht van Solar Century is Bakker Rentmeesters actief in het vinden en aankopen/huren van gronden die geschikt zijn voor het realiseren van zonneparken. Voor het verkrijgen van planologische goedkeuring zet Bakker Rentmeesters zich ook in.

Samenwerking met ingenieursbureau BWZ

Samen met ingenieursbureau BWZ zijn we doende met het realiseren van circa 60 hectare getijdennatuur in het waterlichaam Boven- en Beneden Merwede. Bakker Rentmeesters is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk vinden van geschikte locaties en de verwerving hiervan.

Planschade en Advies Randstad 380 KV

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en belanghebbenden die nadeel ondervinden van de (toekomstige) hoogspanningsverbinding Randstad 380 KV en begeleidt eigenaren bij planschade-aanvragen.

Grondverwerving woningbouwlocaties Noord-Brabant

Bakker Rentmeesters is in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte betrokken bij de grondverwerving voor nieuwe woningbouwlocaties in de provincie Noord-Brabant

Vestiging zakelijk recht traject Aalst-Zaltbommel

Bakker Rentmeesters is in opdracht van Waterschap Rivierenland betrokken bij de aanleg van een transportleiding tussen Aalst en Zaltbommel. Er dienen contracten te worden afgesloten met eigenaren en gebruikers voor het vestigen van zakelijk rechten.

Grondverwerving fietspad Drimmelen-Oud Drimmelen

Bakker Rentmeesters is betrokken bij het aankopen van gronden voor verbreding van het recreatieve fietspad tussen Drimmelen en Oud Drimmelen.

Wijkevoort Tilburg

Wijkevoort is een bedrijventerrein dat de gemeente Tilburg bezig is te ontwikkelen. Bakker Rentmeesters is betrokken bij de grondverwerving voor dit project. Het plangebied grenst aan de luchtmachtbasis Gilze Rijen en de rijksweg A58.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Tussen Gorinchem en Waardenburg (Waaldijk) dient de bestaande dijk te worden versterkt. Hiervoor dient grondverwerving (bebouwd en onbebouwd) plaats te vinden. Bakker Rentmeesters is hierbij als adviseur van Waterschap Rivierenland betrokken.

Verbreding N65 Vught-Haaren

Voor de verbreding van de N65 tussen Vught en Haaren dienen bebouwde- en onbebouwde onroerende zaken te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en huurders die te maken krijgen met de plannen van Rijkswaterstaat.

Raming grondverwerving geluidsschermen

In opdracht van ingenieursbureau Movares maakt Bakker Rentmeesters een raming van de grondverwervingskosten ten behoeve van het plaatsen van geluidsschermen langs bestaande spoorlijnen. Het betreft hier circa 300 locaties door heel Nederland.

Beverpad

Aanleg fietspad op de dijk langs de rivier de Amer (gemeente Drimmelen). Bakker Rentmeesters is betrokken bij de grondverwerving voor dit fietspad.

Bergsche Heide

Ontwikkeling van een landschapspark (onderdeel van Landschap met Allure en gelegen in de oksel van de A4 en de A58 te Bergen op Zoom) met natuurontwikkeling, woningbouw, golfbaan en enkele commerciële functies. Totale oppervlakte circa 470 hectare. Bakker Rentmeesters BV is betrokken bij de verwerving van de gronden en de herontwikkeling van dit gebied.

Verbreding A27 Hooipolder-Houten

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Hooipolder en Houten de rijksweg A27 te verbreden. Door deze verbreding zouden ná uitvoering de files moeten afnemen. Naast de verbreding zullen er bij Houten, Hagestein, Gorinchem en Raamsdonksveer bestaande bruggen worden verbreedt of nieuwe bruggen worden gerealiseerd. Het OntwerpTracéBesluit (OTB) wordt verwacht in de loop van 2016. Start uitvoering is gepland in 2019. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Spoorplan Vught

Op 17 december 2015 hebben de bestuurders van het Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught gekozen voor de V3-variant met betrekking tot het verdiepte spoor in Vught. Als gevolg van deze plannen zullen er in totaal circa 30 woningen aangekocht moeten gaan worden en met enkele tientallen woningeigenaren moeten afspraken worden gemaakt over tijdelijk gebruik van grond. Bakker Rentmeesters adviseert diverse eigenaren bij deze ontwikkelingen

website door Inxpact