Warmtenet Midden- en West-Brabant wordt duurzamer

Warmtenet Midden- en West-Brabant wordt duurzamer

Bakker Rentmeesters is in opdracht van Ennatuurlijk betrokken bij de aanleg van de Brabantleiding (warmtenet) tussen Moerdijk en Geertruidenberg. Er dienen contracten te worden afgesloten met eigenaren en gebruikers voor het vestigen van zakelijk rechten.
https://ennatuurlijk.nl/in-jouw-buurt/warmtenet-midden-en-west-brabant/duurzamer

Grondverwerving voor reconstructie van Wordenseweg - Velddriel

Grondverwerving voor reconstructie van Wordenseweg - Velddriel

Bakker Rentmeesters is in opdracht van de gemeente Maasdriel betrokken bij de grondverwerving voor de reconstructie van de Wordenseweg te Velddriel.

Zonnepark Amstelwijck - Dordrecht

Zonnepark Amstelwijck - Dordrecht

In opdracht van HVC is Bakker Rentmeesters betrokken geweest bij de ontwikkeling van zonnepark Amstelwijck te Dordrecht. Zo zijn onder meer werkzaamheden uitgevoerd mbt de vastlegging van de afspraken en zijn huurders ingepast in het plan

Herinrichting voormalige ijzergieterij en woonarkenterrein Hardinxveld-Giessendam

Herinrichting voormalige ijzergieterij en woonarkenterrein Hardinxveld-Giessendam

Bakker Rentmeesters is bij dit project betrokken als intermediair tussen alle betrokken partijen om op het gebied van grondzaken (verkaveling, contracten etc) een goed resultaat te bereiken

Sauna Eigen Thermen Resort - Alphen Chaam

Sauna Eigen Thermen Resort - Alphen Chaam

Op het gebied van ondermeer erfpacht is Bakker Rentmeesters bij dit project betrokken. Doel is om in 2022 tot realisatie over te gaan. Een project waar wellness en behoud van natuur hand in hand gaan.

Verbreding A2 (Deil-Vught)

Verbreding A2 (Deil-Vught)

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Deil en Vught de rijksweg A2 te verbreden. Door deze verbreding zouden nĂ¡ uitvoering de files moeten afnemen.
Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Samenwerking met Solar Century

Samenwerking met Solar Century

In opdracht van Solar Century is Bakker Rentmeesters actief in het vinden en aankopen/huren van gronden die geschikt zijn voor het realiseren van zonneparken. Voor het verkrijgen van planologische goedkeuring zet Bakker Rentmeesters zich ook in.

Samenwerking met ingenieursbureau BWZ

Samenwerking met ingenieursbureau BWZ

Samen met ingenieursbureau BWZ zijn we doende met het realiseren van circa 60 hectare getijdennatuur in het waterlichaam Boven- en Beneden Merwede. Bakker Rentmeesters is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk vinden van geschikte locaties en de verwerving hiervan.

Planschade en Advies Randstad 380 KV

Planschade en Advies Randstad 380 KV

Bakker Rentmeesters adviseert eigenaren en belanghebbenden die nadeel ondervinden van de (toekomstige) hoogspanningsverbinding Randstad 380 KV en begeleidt eigenaren bij planschade-aanvragen.

Grondverwerving woningbouwlocaties Noord-Brabant

Grondverwerving woningbouwlocaties Noord-Brabant

Bakker Rentmeesters is in opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte betrokken bij de grondverwerving voor nieuwe woningbouwlocaties in de provincie Noord-Brabant

Vestiging zakelijk recht traject Aalst-Zaltbommel

Vestiging zakelijk recht traject Aalst-Zaltbommel

Bakker Rentmeesters is in opdracht van Waterschap Rivierenland betrokken bij de aanleg van een transportleiding tussen Aalst en Zaltbommel. Er dienen contracten te worden afgesloten met eigenaren en gebruikers voor het vestigen van zakelijk rechten.

Grondverwerving fietspad Drimmelen-Oud Drimmelen

Grondverwerving fietspad Drimmelen-Oud Drimmelen

Bakker Rentmeesters is betrokken bij het aankopen van gronden voor verbreding van het recreatieve fietspad tussen Drimmelen en Oud Drimmelen.

Wijkevoort Tilburg

Wijkevoort Tilburg

Wijkevoort is een bedrijventerrein dat de gemeente Tilburg bezig is te ontwikkelen. Bakker Rentmeesters is betrokken bij de grondverwerving voor dit project. Het plangebied grenst aan de luchtmachtbasis Gilze Rijen en de rijksweg A58.

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Tussen Gorinchem en Waardenburg (Waaldijk) dient de bestaande dijk te worden versterkt. Hiervoor dient grondverwerving (bebouwd en onbebouwd) plaats te vinden. Bakker Rentmeesters is hierbij als adviseur van Waterschap Rivierenland betrokken.

Verbreding N65 Vught-Haaren

Verbreding N65 Vught-Haaren

Voor de verbreding van de N65 tussen Vught en Haaren dienen bebouwde- en onbebouwde onroerende zaken te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en huurders die te maken krijgen met de plannen van Rijkswaterstaat.