Nieuws

De recreatieve neveneffecten van een dijkverzwaring

08 september 2021

De Waterschappen toetsen regelmatig de gesteldheid van de dijken. Bij een toetsing in 2006 bleken grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam niet meer aan de normen voor waterveiligheid te voldoen.

Het bezit van bos is belastingvrij

08 september 2021

Op 22 juni schreef Johan Benschop over agrarische grond als een waardevaste investering. Spaarders die vanaf 1 juli 2021 meer dan € 150.000,-- saldo op hun bankrekening hebben, gaan rente betalen. 

Gerty Leeuwerik zocht collega rentmeesters om mee te sparren

08 september 2021

Kennis uitwisselen en kennis delen is een van de pijlers van de Coöperatie Rentmeesters.nl
In het nieuwe NVR Magazine vertelt Gerty over haar ervaringen.
Klik hier voor haar complete verhaal.

Het alternatief voor negatieve spaarrente

25 juni 2021

Veel Nederlandse banken zijn voor hun resultaten grotendeels afhankelijk van rentemarges. Echter door dalende (markt)rentes verdienen de banken nog nauwelijks aan het uitlenen van geld.

Rentmeesters.nl op veldexcursie

25 juni 2021

De leden van Rentmeesters.nl vergaderen zo’n drie maal per jaar. Op 10 juni maakte de vergadertafel, op uitnodiging van Benny van Dasselaar (lid van Rentmeesters.nl in de provincie Gelderland),  plaats voor landgoed De Grote Woeste Hoeve.

Jos Ebbers nieuwe voorzitter vakgroep Agrarisch en Landelijk

25 juni 2021

Op de NVM Algemene Ledenvergadering  van 26 mei 2021 is Jos Ebbers gekozen tot voorzitter van de vakgroep Agrarisch en Landelijk. Hij is in deze functie de opvolger van Ard Klijsen. Jos Ebbers is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland.

Wij wensen Jos veel succes.

Mijn gastcollege bij Hogeschool Van Hall Larenstein

25 juni 2021

Woensdag 12 mei heb ik op verzoek van de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp een presentatie gegeven over de onderwerpen communicatie, netwerken en onderhandelen.

Stijging agrarische grondprijs niet te stuiten.

25 juni 2021

In Flevoland, van oudsher het gebied waar de hoogste prijs voor agrarische grond wordt betaald, blijft de grondprijs stijgen.

37.000 ha nieuw bos in 2030? Door creatief te combineren!

25 juni 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies werken aan een gezamenlijke bossenstrategie.

Per 21 april 2021 moeten alle paarden geregistreerd worden

25 juni 2021

Wat in de melkveehouderij, de schapen- en geitenhouderij, de varkens- en pluimveebranche al lang verplicht is, gaat nu ook gelden voor eigenaren en houders van paarden. Vanaf 21 april 2021 moet ook de verblijfplaats van paarden geregistreerd zijn.

Een bestemmingsplan mag geen verrassing zijn

25 juni 2021

We willen onze footprint verkleinen, ons leven verduurzamen. Wat is er dan mooier dan een voedselbos te realiseren of een landgoed te ontwikkelen met biologisch verantwoorde initiatieven?

Het gewenste einde van de taxateurslijstjes

05 maart 2021

 Taxeren wordt vaak gezien als een basisvaardigheid van de taxateur, adviseur of makelaar. Toch bespeuren diverse opdrachtgevers kwalitatief grote verschillen in uitkomst en rapportage.

“19 miljoen voor boeren met schade …”

05 maart 2021

Dit kopte mijn krant (DvhN) donderdag 18 februari.  Een nieuw potje  voor  andere zaakbegeleiders en nieuwe voorwaarden voor hoe de geleden aardbevingsschade kan worden vergoed.

Coronacrisis doet de grondprijs in het Zuiden weinig pijn

05 maart 2021

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Zuiden nam in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 4% toe tot € 72.600 p/ha.

Lees hier het volledige interview met Paul Bakker in De Boerderij

Onze bossen. Van onschatbare waarde voor de toekomst.

05 maart 2021

Het Nederlandse landschap wordt voor een belangrijk deel gevormd door bomen en bossen, essentieel voor onder andere de natuur en de biodiversiteit.

website door Inxpact