Nieuws

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen: waarmee dient de stoppende varkenshouder rekening te houden.

05 december 2020

Wanneer de subsidieaanvraag eenmaal is goedgekeurd, komen er veel zaken op de agrarische ondernemer af.  In de onderstaande checklist heb ik een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

Onzekerheid zet grondhandel op laag pitje

05 december 2020

Aan- en verkoop van agrarische grond behoort tot het dienstenpakket van rentmeesters.

Arjen Lubach maakt gehakt van ………

05 december 2020

Onlangs werd in het TV-programma ‘Zondag met Lubach’ uitgebreid aandacht besteedt aan de discussie over subsidie ten behoeve van windenergie. 

Een vergadering op een inspirerende locatie

05 december 2020

Rentmeesters.nl zocht een bijzondere locatie voor de vergadering van eind september. We kregen de tip om contact op te nemen met Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Een locatie in lijn met het werkveld van onze leden.

Na de opening gaf de voorzitter het woord aan onze speciale gast, de eigenaar van Mariënwaerdt, Frans Baron van Verschuer. Hij gaf een boeiende inleiding over de geschiedenis van het landgoed en de economische exploitatie. Interessante informatie uit de dagelijkse praktijk. Frans van Verschuer is de 9e generatie in de lijn van eigenaren. Het streven van de familie was en is om het landgoed volledig bij elkaar te houden.

Stoppen met je bedrijf vraagt om ondernemerschap

05 december 2020

Het aantal agrarische bedrijven neemt in rap tempo af. Schaalvergroting, wetgeving en afnemende maatschappelijke acceptatie zijn redenen voor agrariërs de moeilijke keuze te maken hun bedrijf te beëindigen.

Doorgaans worden de dieren en bijbehorende rechten tegen een marktconforme prijs verkocht. Maar wat te doen met de leeggekomen stallen en eventuele gronden?

NVM makelaar klem tussen de wet en de verkoper rupsje-nooit-genoeg

05 december 2020

We zouden het bijna vergeten maar enkele jaren geleden kampte de makelaardij nog met grote problemen door de crisis. Hoe anders is de huidige tijd.

Huizen worden verkocht als warme broodjes. Vraagprijzen worden overboden en het organiseren van een inschrijving om een hoge prijs uit te lokken lijkt eerder regel dan uitzondering. Zelfs tijdens de corona-crisis is deze trend (nog) niet gekeerd.

Stikstof problematiek beïnvloed grondprijzen

14 juli 2020

Agrarische bedrijven zonder natuurbeschermingswet -(NB) vergunning of grondgebonden bedrijven die voorheen geen vergunning in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden aan te vragen dreigen in het nauw te raken.

Zij worden bij verkoop geconfronteerd met het prijsdrukkend effect van de stikstofproblematiek.

Kavelruil: een eerste stap naar duurzame landbouw

14 juli 2020

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.

Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  Efficiency wordt via een aantal wegen verkregen, onder andere door schaalvergroting in de landbouw.

Uw eigen bos

14 juli 2020

Droomt u wel eens van uw eigen bos? Een plek in het groen waar u zich kunt terugtrekken en ongestoord uzelf kunt zijn?

Wilt u meer weten? Zie onderstaand de presentatie van Joris Vermaesen op RTL Z d.d. 7 juni 2020.

Joris Vermaesen is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel.

Uitbesteden van vastgoedbeheer – goed bestuur

14 juli 2020

Veel kerken en stichtingen verpachten gronden. Verpachting van landbouwgrond is een wijze van vermogensexploitatie met gering risico en redelijk rendement op langere termijn.

Voor het behalen van dit redelijke rendement is het van belang de pacht­por­te­feuille goed te bewaken en bij de tijd te houden. Dit geldt voor de pachtsom en zeker ook voor de contracten.

Wat te doen met vrijkomende stallen

22 mei 2020

Steeds vaker duikt de afkorting VAB op in de media. VAB staat voor vrijkomende agrarische bebouwing en wordt hoe langer hoe meer erkend als (toekomstig) probleem in het buitengebied.

Rentmeesters van toen en nu

22 mei 2020

Rentmeesters in de breedste zin van het woord willen de wereld leefbaar en schoon doorgeven aan de nieuwe generatie. 

Hierbij hoort naar mijn mening géén onderscheid te worden gemaakt tussen rentmeesters van toen en rentmeesters van nu. De anonieme mensen van de onlangs geïntroduceerde website rentmeesters.nu maken dat onderscheid wel.

Het stikstofplan en de bedreiging voor de veehouderij

22 mei 2020

Voordat het Corona-virus zijn intrede deed stonden de (sociale) media nog bol van de stikstofproblematiek.

De stikstofuitstoot moet gehalveerd worden. Volgens diverse partijen stoot de veehouderij nog steeds teveel (ammoniak/NH3) stikstof uit waardoor de strenge natuurdoelstellingen in de vele natuurgebieden niet worden gehaald. Met andere woorden: De veehouderij moet wijken voor de natuur. Het kabinet heeft 5 miljard euro uitgetrokken om dit plan te realiseren. De provincies mogen dit beleid naar eigen inzicht uitvoeren.

Instandhoudingssubsidie alleen voor woonhuis-rijksmonumenten

22 mei 2020

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

‘Maar de boer hij ploegde voort’

22 mei 2020

Wat een uitdagingen moeten die agrarisch ondernemers momenteel het hoofd bieden. De inkomens in de landbouw zijn lager dan vergelijkbaar werk buiten de landbouw.

Hetzelfde geldt voor het rendement op eigen vermogen. Bedrijfsovernames worden door de hoge grondprijzen bemoeilijkt. Voor potentiële opvolgers is het vooruitzicht zorgelijk. Maar als dit het is - boeren is een vorm van leven - kunnen ze ermee leven.

website door Inxpact