Nieuws

Project Ring Utrecht

21 april 2016

Rijkswaterstaat is voornemens om ter hoogte van de Ring Utrecht (A27/A12) een weguitbreiding te realiseren. Voor deze uitbreiding zijn gronden benodigd en dienen diverse opstallen (woningen, bedrijfsgebouwen e.d.) aangekocht te worden. Bakker Rentmeesters treedt op voor diverse eigenaren. De uitvoering van dit project zal naar verwachting omstreeks 2019 plaatsvinden.

Onteigening Vught t.b.v. verbreding spoor

27 november 2015

Op 17 december 2015 is een keuze gemaakt voor het spoortracĂ© V3. Voor woningeigenaren wordt dan eindelijke duidelijk of hun woning al dan niet onteigend wordt.

Bakker Rentmeesters kan u zowel in het voortraject bij de bezwaar- en beroepsprocedure alswel bij een eventuele onteigening adviseren.

http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/vught/spannende-tijden-voor-vught-keuzes-spoor-en-n65-1.5378626

Advies bij onteigening en kavelruil Randweg Boekel

30 juni 2015

De gemeente Boekel gaat het bestemmingsplan voorbereiden om de randweg rondom Boekel mogelijk te maken.Dit werd kenbaar gemaakt tijdens een informatieavond van donderdag 25 juni. Ook wil de gemeente een kavelruilproject opstarten om grondeigenaren te compenseren die hun eigendommen moeten afstaan voor de aanleg van deze weg.

Groen Ontwikkel Fonds Brabant

03 juni 2015

Het Groen Ontwikkel Fonds Brabant (GOB) is een fonds die vanuit de Provincie Brabant onder voorwaarden gelden kan verstrekken indien een functiewijziging plaatsvindt naar natuur.

Bakker Rentmeesters kan namens ondernemers en grondeigenaren bij het GOB de haalbaarheid van een subsidieaanvraag voor u in kaart brengen.

Onteigening A27

07 augustus 2014

Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren die te maken krijgen met onteigening. Wij behartigen de zaken van verschillende grondeigenaren bij de onteigening en zorgen voor begeleiding tijdens het gehele proces. Vraag vrijblijvend ons advies.

website door Inxpact