Nieuws

Bos is de goedkoopste vorm van grondgebruik

22 mei 2020

 en kent een boel belastingvoordelen.

Ooit kocht ik een stukje bos omdat ik wist dat ik daar eventueel een camping op mocht plaatsen. Die camping is er nooit van gekomen, maar ik heb de grond wel kunnen doorverkopen.

De gevolgen van drugs voor de boer

22 mei 2020

“Xtc-lab bij boerderij was goed voor 15,5 miljoen pillen: boer krijgt 14 maanden cel”. DEN BOSCH - De boer uit Liempde bij wie de politie vorig jaar een drugslab op zijn erf vond, moet veertien maanden de cel in.

Rentmeesters.nl verder als coöperatie

22 mei 2020

Medio 2017 stak een aantal zelfstandig opererende rentmeesters de koppen bij elkaar. Onder het motto “twee weten meer dan één” besloten zij hun krachten en expertise te bundelen.

Januari 2018 was het platform Rentmeesters.nl een feit, met deze website als verbindend medium naar de buitenwereld.

Grote opdrachten gaan nu ook naar kleinere kantoren

22 mei 2020

Steeds vaker worden grondverwervingsprojecten van enige omvang via aanbesteding in de markt gezet. De vraag is of deze werkwijze voor een opdrachtgever meerwaarde oplevert.

Toch lijkt het een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. De controllers van deze wereld zijn hier namelijk een groot voorstander van…

De trots van de rentmeester

22 mei 2020

In de afgelopen maanden werd de term ‘trots’ veelal geassocieerd met demonstrerende boeren. Wij rentmeesters van Rentmeesters.nl zullen niet snel op de barricaden staan.

Wij zijn meer gewend om op de achtergrond te functioneren en advieswerk te verrichten. Ook spreken wij niet gauw uit trots te zijn op ons werk en het vertrouwen van onze opdrachtgever.

Agrarische ondernemer blijf in beweging!

07 december 2019

28 november 2019

Stilstand is achteruitgang. Als iets te ingewikkeld wordt of als we het speelveld niet meer geheel overzien, zijn we geneigd een pas op de plaats te maken.

Dat geldt ook voor de boer. Maar een boer is ook ondernemer. En een ondernemer neemt soms risico’s. Hij/zij maakt een afweging gebaseerd op een eigen visie en zijn/haar toekomstbeeld van het bedrijf.

Allemaal de schuld van de politiek??

07 december 2019

10 november 2019

PAS, PFAS, CO2, NH3/4+, N2 of NOx, aardbevingen, lerarentekort, politietekort, verpleeg­kun­digen­tekort, bouwvakkers­tekort, etc. etc. Allemaal de schuld van de politiek...

...die het dus ook moet oplossen. En wel snel, op een manier die wij persoonlijk eerlijk vinden en zonder dat we er last van hebben. Wetten maken, regels aan­passen, geld schuiven – simpel.

Lastenverzwaring voor landgoedeigenaren

29 oktober 2019

Op 6 september 2019 heeft staatssecretaris Snel van Financiën zijn plannen bekend gemaakt om de box 3-heffing aan te passen.

Een wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht, met als vermoedelijke ingangsdatum 2022. Voor beleggers betekent dit een aanzienlijke lastenverzwaring. Eigenaren van landgoederen verwachten zelfs te moeten toeleggen op hun bezit.

Hoe realistisch is kringlooplandbouw?

29 oktober 2019

De komende periode wordt in Brussel weer onderhandeld over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB).

De EU-landen mogen binnen de grenzen van het GLB hun eigen landbouwbeleid bepalen.  Minister Schouten zet nadrukkelijk in op de kringlooplandbouw.

Wil de omslag naar kringlooplandbouw daadwerkelijk slagen dan moeten alle ketenpartijen meedoen, ook in het buitenland. Immers de wereldmarkt is cruciaal voor de afzet van Nederlandse land- en tuinbouwproducten. Het is dan ook belangrijk dat de kloof tussen het ondernemersklimaat van de Nederlandse boer en de rest van de wereld niet verder wordt vergroot. Met andere woorden er moet sprake zijn van een gelijk speelveldMinister Schouten gaat haar kringloopvisie onder de aandacht brengen van haar collega-ministers.

Verbreding N65 Vught-Haaren

16 mei 2016

Voor de verbreding van de N65 tussen Vught en Haaren dienen bebouwde- en onbebouwde onroerende zaken te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en huurders die te maken krijgen met de plannen van Rijkswaterstaat.

N629 Dongen-Oosterhout

16 mei 2016

Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Als eerste wordt de aansluiting van de provincialeweg N629 op de A27 bij Oosterhout uitgewerkt. De provincie hoopt begin 2017 te starten met de uitvoering.

Om een keuze te maken voor het tracé tussen de N629 en de Westerlaan zijn 5 mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling-Noord.

Verbreding A27 Hooipolder-Houten

16 mei 2016

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Hooipolder en Houten de rijksweg A27 te verbreden. Door deze verbreding zouden ná uitvoering de files moeten afnemen. Naast de verbreding zullen er bij Houten, Hagestein, Gorinchem en Raamsdonksveer bestaande bruggen worden verbreedt of nieuwe bruggen worden gerealiseerd. Het OntwerpTracéBesluit (OTB) wordt verwacht in de loop van 2016. Start uitvoering is gepland in 2019. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Project Ring Utrecht

21 april 2016

Rijkswaterstaat is voornemens om ter hoogte van de Ring Utrecht (A27/A12) een weguitbreiding te realiseren. Voor deze uitbreiding zijn gronden benodigd en dienen diverse opstallen (woningen, bedrijfsgebouwen e.d.) aangekocht te worden. Bakker Rentmeesters treedt op voor diverse eigenaren. De uitvoering van dit project zal naar verwachting omstreeks 2019 plaatsvinden.

Onteigening Vught t.b.v. verbreding spoor

27 november 2015

Op 17 december 2015 is een keuze gemaakt voor het spoortracé V3. Voor woningeigenaren wordt dan eindelijke duidelijk of hun woning al dan niet onteigend wordt.

Bakker Rentmeesters kan u zowel in het voortraject bij de bezwaar- en beroepsprocedure alswel bij een eventuele onteigening adviseren.

http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/vught/spannende-tijden-voor-vught-keuzes-spoor-en-n65-1.5378626

Advies bij onteigening en kavelruil Randweg Boekel

30 juni 2015

De gemeente Boekel gaat het bestemmingsplan voorbereiden om de randweg rondom Boekel mogelijk te maken.Dit werd kenbaar gemaakt tijdens een informatieavond van donderdag 25 juni. Ook wil de gemeente een kavelruilproject opstarten om grondeigenaren te compenseren die hun eigendommen moeten afstaan voor de aanleg van deze weg.

website door Inxpact