Nieuws

Het alternatief voor negatieve spaarrente

25 juni 2021

Veel Nederlandse banken zijn voor hun resultaten grotendeels afhankelijk van rentemarges. Echter door dalende (markt)rentes verdienen de banken nog nauwelijks aan het uitlenen van geld.

Rentmeesters.nl op veldexcursie

25 juni 2021

De leden van Rentmeesters.nl vergaderen zo’n drie maal per jaar. Op 10 juni maakte de vergadertafel, op uitnodiging van Benny van Dasselaar (lid van Rentmeesters.nl in de provincie Gelderland),  plaats voor landgoed De Grote Woeste Hoeve.

Jos Ebbers nieuwe voorzitter vakgroep Agrarisch en Landelijk

25 juni 2021

Op de NVM Algemene Ledenvergadering  van 26 mei 2021 is Jos Ebbers gekozen tot voorzitter van de vakgroep Agrarisch en Landelijk. Hij is in deze functie de opvolger van Ard Klijsen. Jos Ebbers is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland.

Wij wensen Jos veel succes.

Mijn gastcollege bij Hogeschool Van Hall Larenstein

25 juni 2021

Woensdag 12 mei heb ik op verzoek van de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp een presentatie gegeven over de onderwerpen communicatie, netwerken en onderhandelen.

Stijging agrarische grondprijs niet te stuiten.

25 juni 2021

In Flevoland, van oudsher het gebied waar de hoogste prijs voor agrarische grond wordt betaald, blijft de grondprijs stijgen.

37.000 ha nieuw bos in 2030? Door creatief te combineren!

25 juni 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies werken aan een gezamenlijke bossenstrategie.

Per 21 april 2021 moeten alle paarden geregistreerd worden

25 juni 2021

Wat in de melkveehouderij, de schapen- en geitenhouderij, de varkens- en pluimveebranche al lang verplicht is, gaat nu ook gelden voor eigenaren en houders van paarden. Vanaf 21 april 2021 moet ook de verblijfplaats van paarden geregistreerd zijn.

Een bestemmingsplan mag geen verrassing zijn

25 juni 2021

We willen onze footprint verkleinen, ons leven verduurzamen. Wat is er dan mooier dan een voedselbos te realiseren of een landgoed te ontwikkelen met biologisch verantwoorde initiatieven?

Het gewenste einde van de taxateurslijstjes

05 maart 2021

 Taxeren wordt vaak gezien als een basisvaardigheid van de taxateur, adviseur of makelaar. Toch bespeuren diverse opdrachtgevers kwalitatief grote verschillen in uitkomst en rapportage.

“19 miljoen voor boeren met schade …”

05 maart 2021

Dit kopte mijn krant (DvhN) donderdag 18 februari.  Een nieuw potje  voor  andere zaakbegeleiders en nieuwe voorwaarden voor hoe de geleden aardbevingsschade kan worden vergoed.

Coronacrisis doet de grondprijs in het Zuiden weinig pijn

05 maart 2021

De gemiddelde agrarische grondprijs in het Zuiden nam in het vierde kwartaal van 2020 met bijna 4% toe tot € 72.600 p/ha.

Lees hier het volledige interview met Paul Bakker in De Boerderij

Onze bossen. Van onschatbare waarde voor de toekomst.

05 maart 2021

Het Nederlandse landschap wordt voor een belangrijk deel gevormd door bomen en bossen, essentieel voor onder andere de natuur en de biodiversiteit.

SABE-regeling: Leerzaam aanbod voor agrarische ondernemers

05 maart 2021

De Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist en auteur Francis Bacon (1561-1626), schreef in ‘De Hæresibus’ de volgende woorden: nam et ipsa scientia potestas est, d.i. ‘Want ook de wetenschap zelve is macht’. Tegenwoordig een vaak aangehaalde uitspraak: Kennis is macht.

Rentmeesterij en de kunst van het communiceren

05 maart 2021

 In het alumni magazine van de hogeschool Van Hall Larenstein staat een interview met onze leden Benny van Dasselaar en Paul Bakker.

Zij vertellen enthousiast over hun werk als rentmeester en de samenwerking binnen de coöperatie Rentmeesters.nl.

Natuurschoonwet 1928, Wijziging Rangschikkingsbesluit

05 december 2020

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 een aanvang nam is gepubliceerd op 31 augustus 2020, staatsblad 2020, 331. Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet.

website door Inxpact