De waardevolle signaalfunctie van Netwerk Boerenkans
11 november 2021

Netwerk Boerenkans is een groep erfbetreders samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Wat hen verbindt is dat zij vanuit hun functie contact hebben met agrarische ondernemers en het boerenleven door en door kennen.

Ingenieursbureau investeert in natuurbeleving
11 november 2021

Op de aanbodpagina van de websites Rentmeesters.nl en van Bakker Rentmeesters word Landgoed Alvershool in Nuenen omschreven als een divers bos- en natuurgebied, met een  heideveld, een waterpartij en vele houtopstanden.

Agrarische ondernemers moeten niet bij de pakken neerzitten, maar zoeken naar mogelijkheden om te kunnen doorgaan
11 november 2021

De Landeigenaar, het vakblad van de Federatie Particulier Grondbezit, interviewde Jos Ebbers voor zijn visie op de ontwikkelingen in het buitengebied.

Eén miljard voor Woningbouwimpuls. Is dat ook om extensief te kunnen bouwen in Flevoland?
11 november 2021

Op woensdag 15 september, aan het einde van de ochtend, verslapt mijn concentratie achter het computerscherm. Juist op tijd valt de nieuwsbrief van de afdeling Zuidelijk Flevoland van de LTO in de digitale brievenbus.

Andere methode van natuurherstel
11 november 2021

De kamer adviseert de regering om niet alleen te focussen op stikstofdoelstellingen maar ook te kijken naar de brede natuurdoelstellingen en de toekomst van de landbouw.

Kosten en risico’s van een voedselbos verlagen
11 november 2021

Voedselbossen staan volop in de belangstelling. Ze komen tegemoet aan veel maatschappelijke thema's zoals biodiversiteit, koolstofbinding en lokale voedselproductie. 

De recreatieve neveneffecten van een dijkverzwaring
08 september 2021

De Waterschappen toetsen regelmatig de gesteldheid van de dijken. Bij een toetsing in 2006 bleken grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam niet meer aan de normen voor waterveiligheid te voldoen.

Het bezit van bos is belastingvrij
08 september 2021

Op 22 juni schreef Johan Benschop over agrarische grond als een waardevaste investering. Spaarders die vanaf 1 juli 2021 meer dan € 150.000,-- saldo op hun bankrekening hebben, gaan rente betalen. 

Gerty Leeuwerik zocht collega rentmeesters om mee te sparren
08 september 2021

Kennis uitwisselen en kennis delen is een van de pijlers van de Coöperatie Rentmeesters.nl
In het nieuwe NVR Magazine vertelt Gerty over haar ervaringen.
Klik hier voor haar complete verhaal.

Het alternatief voor negatieve spaarrente
25 juni 2021

Veel Nederlandse banken zijn voor hun resultaten grotendeels afhankelijk van rentemarges. Echter door dalende (markt)rentes verdienen de banken nog nauwelijks aan het uitlenen van geld.

Rentmeesters.nl op veldexcursie
25 juni 2021

De leden van Rentmeesters.nl vergaderen zo’n drie maal per jaar. Op 10 juni maakte de vergadertafel, op uitnodiging van Benny van Dasselaar (lid van Rentmeesters.nl in de provincie Gelderland),  plaats voor landgoed De Grote Woeste Hoeve.

Jos Ebbers nieuwe voorzitter vakgroep Agrarisch en Landelijk
25 juni 2021

Op de NVM Algemene Ledenvergadering  van 26 mei 2021 is Jos Ebbers gekozen tot voorzitter van de vakgroep Agrarisch en Landelijk. Hij is in deze functie de opvolger van Ard Klijsen. Jos Ebbers is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland.

Wij wensen Jos veel succes.

Mijn gastcollege bij Hogeschool Van Hall Larenstein
25 juni 2021

Woensdag 12 mei heb ik op verzoek van de Hogeschool van Hall Larenstein te Velp een presentatie gegeven over de onderwerpen communicatie, netwerken en onderhandelen.

Stijging agrarische grondprijs niet te stuiten.
25 juni 2021

In Flevoland, van oudsher het gebied waar de hoogste prijs voor agrarische grond wordt betaald, blijft de grondprijs stijgen.

37.000 ha nieuw bos in 2030? Door creatief te combineren!
25 juni 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies werken aan een gezamenlijke bossenstrategie.