Nieuws

Groen Ontwikkel Fonds Brabant

03 juni 2015

Het Groen Ontwikkel Fonds Brabant (GOB) is een fonds die vanuit de Provincie Brabant onder voorwaarden gelden kan verstrekken indien een functiewijziging plaatsvindt naar natuur.

Bakker Rentmeesters kan namens ondernemers en grondeigenaren bij het GOB de haalbaarheid van een subsidieaanvraag voor u in kaart brengen.

Onteigening A27

07 augustus 2014

Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren die te maken krijgen met onteigening. Wij behartigen de zaken van verschillende grondeigenaren bij de onteigening en zorgen voor begeleiding tijdens het gehele proces. Vraag vrijblijvend ons advies.

website door Inxpact