14 juli 2020

Agrarische bedrijven zonder natuurbeschermingswet -(NB) vergunning of grondgebonden bedrijven die voorheen geen vergunning in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden aan te vragen dreigen in het nauw te raken.

Zij worden bij verkoop geconfronteerd met het prijsdrukkend effect van de stikstofproblematiek.

14 juli 2020

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.

Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  Efficiency wordt via een aantal wegen verkregen, onder andere door schaalvergroting in de landbouw.

14 juli 2020

Droomt u wel eens van uw eigen bos? Een plek in het groen waar u zich kunt terugtrekken en ongestoord uzelf kunt zijn?

Wilt u meer weten? Zie onderstaand de presentatie van Joris Vermaesen op RTL Z d.d. 7 juni 2020.

Joris Vermaesen is lid van Rentmeesters.nl in de provincie Overijssel.

14 juli 2020

Veel kerken en stichtingen verpachten gronden. Verpachting van landbouwgrond is een wijze van vermogensexploitatie met gering risico en redelijk rendement op langere termijn.

Voor het behalen van dit redelijke rendement is het van belang de pacht­por­te­feuille goed te bewaken en bij de tijd te houden. Dit geldt voor de pachtsom en zeker ook voor de contracten.

22 mei 2020

Steeds vaker duikt de afkorting VAB op in de media. VAB staat voor vrijkomende agrarische bebouwing en wordt hoe langer hoe meer erkend als (toekomstig) probleem in het buitengebied.

22 mei 2020

Rentmeesters in de breedste zin van het woord willen de wereld leefbaar en schoon doorgeven aan de nieuwe generatie. 

Hierbij hoort naar mijn mening géén onderscheid te worden gemaakt tussen rentmeesters van toen en rentmeesters van nu. De anonieme mensen van de onlangs geïntroduceerde website rentmeesters.nu maken dat onderscheid wel.

22 mei 2020

Voordat het Corona-virus zijn intrede deed stonden de (sociale) media nog bol van de stikstofproblematiek.

De stikstofuitstoot moet gehalveerd worden. Volgens diverse partijen stoot de veehouderij nog steeds teveel (ammoniak/NH3) stikstof uit waardoor de strenge natuurdoelstellingen in de vele natuurgebieden niet worden gehaald. Met andere woorden: De veehouderij moet wijken voor de natuur. Het kabinet heeft 5 miljard euro uitgetrokken om dit plan te realiseren. De provincies mogen dit beleid naar eigen inzicht uitvoeren.

22 mei 2020

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks van 1 maart tot en met 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

22 mei 2020

Wat een uitdagingen moeten die agrarisch ondernemers momenteel het hoofd bieden. De inkomens in de landbouw zijn lager dan vergelijkbaar werk buiten de landbouw.

Hetzelfde geldt voor het rendement op eigen vermogen. Bedrijfsovernames worden door de hoge grondprijzen bemoeilijkt. Voor potentiële opvolgers is het vooruitzicht zorgelijk. Maar als dit het is - boeren is een vorm van leven - kunnen ze ermee leven.

22 mei 2020

 en kent een boel belastingvoordelen.

Ooit kocht ik een stukje bos omdat ik wist dat ik daar eventueel een camping op mocht plaatsen. Die camping is er nooit van gekomen, maar ik heb de grond wel kunnen doorverkopen.

22 mei 2020

“Xtc-lab bij boerderij was goed voor 15,5 miljoen pillen: boer krijgt 14 maanden cel”. DEN BOSCH - De boer uit Liempde bij wie de politie vorig jaar een drugslab op zijn erf vond, moet veertien maanden de cel in.

22 mei 2020

Medio 2017 stak een aantal zelfstandig opererende rentmeesters de koppen bij elkaar. Onder het motto “twee weten meer dan één” besloten zij hun krachten en expertise te bundelen.

Januari 2018 was het platform Rentmeesters.nl een feit, met deze website als verbindend medium naar de buitenwereld.

22 mei 2020

Steeds vaker worden grondverwervingsprojecten van enige omvang via aanbesteding in de markt gezet. De vraag is of deze werkwijze voor een opdrachtgever meerwaarde oplevert.

Toch lijkt het een ontwikkeling die niet meer te stoppen is. De controllers van deze wereld zijn hier namelijk een groot voorstander van…

22 mei 2020

In de afgelopen maanden werd de term ‘trots’ veelal geassocieerd met demonstrerende boeren. Wij rentmeesters van Rentmeesters.nl zullen niet snel op de barricaden staan.

Wij zijn meer gewend om op de achtergrond te functioneren en advieswerk te verrichten. Ook spreken wij niet gauw uit trots te zijn op ons werk en het vertrouwen van onze opdrachtgever.

07 dec 2019

28 november 2019

Stilstand is achteruitgang. Als iets te ingewikkeld wordt of als we het speelveld niet meer geheel overzien, zijn we geneigd een pas op de plaats te maken.

Dat geldt ook voor de boer. Maar een boer is ook ondernemer. En een ondernemer neemt soms risico’s. Hij/zij maakt een afweging gebaseerd op een eigen visie en zijn/haar toekomstbeeld van het bedrijf.

Subcategorieën

website door Inxpact