16 mei 2016

Voor de verbreding van de N65 tussen Vught en Haaren dienen bebouwde- en onbebouwde onroerende zaken te worden aangekocht. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en huurders die te maken krijgen met de plannen van Rijkswaterstaat.

16 mei 2016

Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Als eerste wordt de aansluiting van de provincialeweg N629 op de A27 bij Oosterhout uitgewerkt. De provincie hoopt begin 2017 te starten met de uitvoering.

Om een keuze te maken voor het tracé tussen de N629 en de Westerlaan zijn 5 mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling-Noord.

16 mei 2016

Rijkswaterstaat is voornemens om tussen Hooipolder en Houten de rijksweg A27 te verbreden. Door deze verbreding zouden ná uitvoering de files moeten afnemen. Naast de verbreding zullen er bij Houten, Hagestein, Gorinchem en Raamsdonksveer bestaande bruggen worden verbreedt of nieuwe bruggen worden gerealiseerd. Het OntwerpTracéBesluit (OTB) wordt verwacht in de loop van 2016. Start uitvoering is gepland in 2019. Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

21 apr 2016

Rijkswaterstaat is voornemens om ter hoogte van de Ring Utrecht (A27/A12) een weguitbreiding te realiseren. Voor deze uitbreiding zijn gronden benodigd en dienen diverse opstallen (woningen, bedrijfsgebouwen e.d.) aangekocht te worden. Bakker Rentmeesters treedt op voor diverse eigenaren. De uitvoering van dit project zal naar verwachting omstreeks 2019 plaatsvinden.

27 nov 2015

Op 17 december 2015 is een keuze gemaakt voor het spoortracé V3. Voor woningeigenaren wordt dan eindelijke duidelijk of hun woning al dan niet onteigend wordt.

Bakker Rentmeesters kan u zowel in het voortraject bij de bezwaar- en beroepsprocedure alswel bij een eventuele onteigening adviseren.

http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/vught/spannende-tijden-voor-vught-keuzes-spoor-en-n65-1.5378626

30 juni 2015

De gemeente Boekel gaat het bestemmingsplan voorbereiden om de randweg rondom Boekel mogelijk te maken.Dit werd kenbaar gemaakt tijdens een informatieavond van donderdag 25 juni. Ook wil de gemeente een kavelruilproject opstarten om grondeigenaren te compenseren die hun eigendommen moeten afstaan voor de aanleg van deze weg.

03 juni 2015

Het Groen Ontwikkel Fonds Brabant (GOB) is een fonds die vanuit de Provincie Brabant onder voorwaarden gelden kan verstrekken indien een functiewijziging plaatsvindt naar natuur.

Bakker Rentmeesters kan namens ondernemers en grondeigenaren bij het GOB de haalbaarheid van een subsidieaanvraag voor u in kaart brengen.

07 aug 2014

Bakker Rentmeesters treedt op voor eigenaren die te maken krijgen met onteigening. Wij behartigen de zaken van verschillende grondeigenaren bij de onteigening en zorgen voor begeleiding tijdens het gehele proces. Vraag vrijblijvend ons advies.

website door Inxpact