Nieuws

Geen duidelijkheid voor agrarisch sector in Miljoenennota

28 september 2022

Jos Ebbers, Vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch en Landelijk, kijkt met zorg naar het perspectief voor de agrarische sector in de Miljoenennota.

Excursie VVA Hogeschool van Hall Larenstein

28 september 2022

De werkzaamheden aan het dijktraject Gorinchem – Waardenburg  is het begin van een ingrijpende versterkingsoperatie. Ruim 23 km dijk was afgekeurd op faalmechanismen stabiliteit, hoogte en piping.

Een gezonde toekomst voor boer en natuur

28 september 2022

De Utrechtse Heuvelrug, het grootste bosgebied in de provincie Utrecht, beslaat ca. 20.000 hectare. Tel je daar de flanken bij op dan betreft het bijna 40.000 hectare.

Rewilding: een nieuwe vorm van natuurbeheer!

28 september 2022

Nederland is onderhevig aan veranderingen op mondiale en nationale schaal. Mondiaal verkeren we in een klimaat- en soortendiversiteitscrisis.

Nu ook in Zeeland ...

28 september 2022

inds 1 juli 2022 heeft Rentmeesters.nl weer een rentmeester in de provincie Zeeland.

“Betrek de agrarische ondernemer bij de oplossing”

28 september 2022

Aldus Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk.

Ruzie over regels roundup tussen pachter en verpachter

28 september 2022

Wie door het landelijk gebied rijdt heeft ongetwijfeld wel eens de felgele en oranje grasvelden gezien. Het zijn de met glyfosaat bewerkte weilanden, bijvoorbeeld met roundup. Een doorn in het oog van natuurorganisaties, publiek en politiek.

Rentmeesters.nl bezoekt akkerbouwbedrijf De Jong in Odoorn

28 september 2022

Een maal per jaar combineren de leden van Rentmeesters.nl hun vergadering met een excursie. Op 9 juni waren zij te gast op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong

Perspectiefvolle landbouw en robuuste natuur

28 september 2022

Landschapsgronden is een door het Kabinet geïntroduceerde nieuwe grondvorm als een model ter versnelling van de verduurzaming in de landbouw.

Het PlattelandsParlement

28 september 2022

Op zaterdag 14 mei vond in de Trefkoele in Dalfsen het PlattelandsParlement plaats met workshops, lezingen, film en een excursie. Een van de sprekers was Jos Ebbers.

Behoud van landbouwgrond voor de toekomst, een kwestie van goed samenspel

28 september 2022

Het huidige grondbeleid is er op gericht om de natuur te ontzien en stagnatie in de bouw te voorkomen. Het instrument dat momenteel veel wordt besproken, onteigening door de overheid, heeft grote impact op de agrarische sector.

Een lucratief verdienmodel

28 september 2022

De Natuurschoonwet dateert uit 1928 en is bedoeld om landgoedeigenaren fiscaal te ondersteunen bij de instandhouding van historische landgoederen en natuurgebieden.

Bakker Rentmeesters sponsort tennisverenging LTV Almkerk

29 maart 2022

Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Een interessante uitwisseling van kennis en ervaring.

01 maart 2022

Drie maal per jaar komen de leden van Rentmeesters.nl bij elkaar, onder andere om te sparren over actuele onderwerpen. De eerste vergadering van 2022 vond plaats bij Erf de Burgwal in Leusden. 

Fiscale oplossing woningnood

01 maart 2022

Woningnood is een groot probleem. Inmiddels is de woningmarkt volledig tot stilstand gekomen en zijn er weinig huizen te koop.  

website door Inxpact