Zes jaar kennis delen, zes jaar Rentmeesters.nl
11 april 2023

Zes jaar geleden nam een tweetal rentmeesters het initiatief tot de oprichting van Rentmeesters.nl. Een samenwerkingsverband van zelfstandige rentmeesters.

Het gezicht van Nederland in 2050 …
11 april 2023

Onlangs publiceerde het Centraal Plan Bureau (CPB) haar Ruimtelijke Verkenning 2023.

In vier scenario’s worden vier mogelijke toekomstbeelden geschetst van de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050.

Natuurlijk herstel biodiversiteit
11 april 2023

Het Nederlands landschap wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan bossen, heidevelden, duinen, polders, rivieren en meren.  Elk met een eigen ecosysteem.

Wet tegen witwassen schiet volledig door
11 april 2023

Sinds 2021 is een nieuwe wet ingevoerd tegen het witwassen van crimineel geld, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Langlopende pacht moet de norm worden
11 april 2023

Pacht speelt een belangrijke rol bij de financiering van landbouwgrond.  Meer dan een derde van het areaal in Nederland wordt aan agrarische ondernemers in pacht verstrekt.

Natuur en landschap zitten in de knoop en de boer ook …
11 april 2023

Singer-songwriter Tim Knol, de vorige winnaar van de Knoop in de Zakdoek-aanmoedigingsprijs, gaf deze trofee woensdag 18 januari jl. door aan Marian Merkelbach van de Texelse Agrarische Natuurvereniging De Lieuw.

Didam-arrest biedt mededingingsruimte aan particuliere natuurbeheerder
18 januari 2023

Het Didam-arrest heeft ervoor gezorgd dat de verkoop van vastgoed door de overheid eerlijker plaatsvindt. Onderhandse verkopen zijn niet meer mogelijk. Particulieren hebben nu meer kans mee te dingen bij de verkoop van vastgoed. Dit geldt ook voor particuliere natuurbeheerders en natuurliefhebbers.

De Nederlandse agrarische sector kan niet zonder innovatie
18 januari 2023

Onlangs verscheen het periodieke rapport ‘Vastgoedmarkt in beeld’ van NVM Agrarisch & Landelijk over het eerste halfjaar van 2022.

Wat wel kan
18 januari 2023

Naar aanleiding van het Rapport Remkes werd Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter van Agrarisch en Landelijk bij NVM, geïnterviewd door Wouter Baan van Boerenbusiness.

Geen duidelijkheid voor agrarisch sector in Miljoenennota
28 september 2022

Jos Ebbers, Vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch en Landelijk, kijkt met zorg naar het perspectief voor de agrarische sector in de Miljoenennota.

Excursie VVA Hogeschool van Hall Larenstein
28 september 2022

De werkzaamheden aan het dijktraject Gorinchem – Waardenburg  is het begin van een ingrijpende versterkingsoperatie. Ruim 23 km dijk was afgekeurd op faalmechanismen stabiliteit, hoogte en piping.

Een gezonde toekomst voor boer en natuur
28 september 2022

De Utrechtse Heuvelrug, het grootste bosgebied in de provincie Utrecht, beslaat ca. 20.000 hectare. Tel je daar de flanken bij op dan betreft het bijna 40.000 hectare.

Rewilding: een nieuwe vorm van natuurbeheer!
28 september 2022

Nederland is onderhevig aan veranderingen op mondiale en nationale schaal. Mondiaal verkeren we in een klimaat- en soortendiversiteitscrisis.

Nu ook in Zeeland ...
28 september 2022

inds 1 juli 2022 heeft Rentmeesters.nl weer een rentmeester in de provincie Zeeland.

“Betrek de agrarische ondernemer bij de oplossing”
28 september 2022

Aldus Jos Ebbers, lid van Rentmeesters.nl in de provincie Friesland en vakgroepvoorzitter NVM Agrarisch & Landelijk.